est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 20.09.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Kutseharidus 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija arenguriigi VVO/PMC Research Center
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 14,403.00 EUR
Arvesseminev summa 14,403.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 12,963.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 12,963.00 EUR
Maksete summa 2019: 1,440.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 1,440.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Updating VET in Georgia with Estonian Expertise 
Lühikirjeldus The proposed project will support one of the key directions of the Four Point Reform Plan of the Government of Georgia (GoG) to improve the Vocational Education and Training (VET) system, and address the demand and supply gap on the local labour market emphasized by Georgia’s VET Strategy 2013-2020 through developing a platform for strategic cooperation between Estonian and Georgian counterparts in the field. The project will (1) conduct the needs assessment of new VET programs in Georgia for the replication of desirable specialities offered by the Estonian VET providers, (2) organize an interactive workshop and a public presentation in Georgia for the experience sharing in partnership with Tallinn School of Economics, and (3) design a pilot curriculum of selected Estonian VET program. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-09 - 2019-03
Projekti number 151-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants