est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 17.09.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Avaliku sektori poliitika ja haldamine 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 57,500.00 EUR
Arvesseminev summa 57,500.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 23,000.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 23,000.00 EUR
Maksete summa 2018: 28,750.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 28,750.00 EUR
Maksete summa 2020: 5,750.00 EUR Arvesseminev summa 2020: 5,750.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 
Lühikirjeldus Idapartnerlusriigid (IP-riigid) peavad Eestit tänu oma üleminekukogemusele ning edukate reformide läbiviimisele demokraatlike protsesside juurutamisel neile vajalikuks partneriks. Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) saab jätkuvalt pöördumisi IP-riikidelt, palvega aidata Eesti ekspertide abil valmistada ette õigusriigi arengut toetavaid reformiprotsesse, leida meetodeid, kuidas võtta kasutusele hea valitsemistava ning tugevdada kodanikuühiskonna võimekust – mis kõik on seotud IP-riikide ELile lähendamisega. Projekti vajaduspõhiste eesmärkide elluviimiseks kaasab EIPK Eesti erinevaid valdkondlikke eksperte teistest ministeeriumitest, ametkondadest ja kodanikuühendustest. Projekt järgib IP riikide avaliku haldusreformi (PAR) toetamise põhimõtteid ning projekti tulemusena tugevneb IP-riikide võimekus viia läbi reformiprotsesse ning projektis osalenud IP-riikide esindajad suudavad projektist omandatut iseseisvalt töösse rakendada. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-04 - 2020-03
Projekti number 101-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava läbiv eesmärk
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants