est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 20.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Haridusasutused ja koolitused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Diplomaatide Kooli SA
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 105,740.00 EUR
Arvesseminev summa 105,740.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 31,722.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 31,722.00 EUR
Maksete summa 2018: 42,296.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 42,296.00 EUR
Maksete summa 2020: 21,148.00 EUR Arvesseminev summa 2020: 21,148.00 EUR
Maksete summa 2021: 10,574.00 EUR Arvesseminev summa 2021: 10,574.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Gruusia välisministeeriumi diplomaatilise koolituskeskuse arendamine 2018-2020. 
Lühikirjeldus Projekti raames korraldab EDK 4 liiki tegevusi eesmärgiga toetada Gruusia VM-i diplomaatilise koolituskeskuse (GDK) arengut, mis omakorda aitab kaasa Gruusia-EL assotsiatsioonilepingu elluviimisele: 1)EDK lektorite saatmine GDK-sse, kelle abil täiendatakse koolitustegevusi (8 lektorit,3-päevased kursused); 2) Gruusia diplomaatide õppevisiidid Tallinnasse (3 10-liikmelist delegatsooni igal aastal); 3)koostöös GDK-ga rahvusvahelise koostöö ja EL- alased konverentsid Tbilisis (2 konverentsi); 4)ekspertteabe osutamine GDK-le analüüsi ja uurimisvõimekuse väljaarendamiseks täiendavaks põhitegevuseks lisaks koolitustegevustele (10 päeva). Projekti tegevuste otseseks eesmärgiks on otseselt toetada GDK tegevusi, üldist arengut. Kaudseks eesmärgiks on Gruusia administratsiooni võimekuse tõstmine. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-07 - 2020-12
Projekti number 128-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused osaline eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus osaline eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants