est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 20.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Haridusasutused ja koolitused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/Eesti Väitlusselts
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 27,749.00 EUR
Arvesseminev summa 27,749.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 13,875.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 13,875.00 EUR
Maksete summa 2018: 13,874.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 13,874.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Väitlushariduse arendamine Gruusias 
Lühikirjeldus Noorel Gruusia väitlusliikumisel on olemas motiveeritud eestvedajad, kuid tegevuse jätkusuutlikkuseks oleks vaja laiapõhjalisemalt läbi mõeldud õppeprogrammi, kogemusega treenereid ja tasemel kohtunikke, kes suudaksid anda arendavat tagasisidet üha kasvavale noorele väitluskogukonnale. EVS seab käesoleva projektiga eesmärgiks aidata Gruusia partneritel kokku panna sobiv koolitusprogramm ja õppematerjalid. Lisaks jagame oma teadmisi ja kogemusi mitmete koolituste kaudu nii tuues Gruusia õpilasi osalema Eesti õppeprogrammis ja saates edasijõudnud treenereid Gruusia väitlejaid, kohtunikke ja treenereid koolitama. Kõige selle tulemusena paraneb väitlushariduse kvaliteet Gruusias, õpilased õpivad argumenteerima, kriitiliselt mõtlema ja analüüsima, olles seetõttu paremad kodanikud. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-05 - 2019-09
Projekti number 127-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused läbiv eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus osaline eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) ei ole kokkupuudet teemaga
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants