est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 20.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Keskharidus 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 50,103.00 EUR
Arvesseminev summa 50,103.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 45,092.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 45,092.00 EUR
Maksete summa 2019: 5,011.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 5,011.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Gruusia üldhariduskoolide kaasamine rahvusvahelisse haridusvõrgustiku koostöösse 
Lühikirjeldus Projekti üldeesmärgiks on Gruusia koolide õpilaste seas 21.sajandi võtmepädevuste ja ettevõtlusalaste oskuste omandamise toetamine. Projekti otseseks eesmärgiks on tõsta projektis osalevate Gruusia koolide rahvusvahelise koostöö võimekust üldeesmärgile liikumise sihis. Projekti käigus viiakse läbi 8 töötuba kuni 90 üldhariduskoolide koolijuhi, hariduspoliitika spetsialisti ja valdkonna kodanikuühenduse spetsialisti teadmiste täiendamiseks järgmistel teemadel: rahvusvahelise projektiarendus ja – juhtimine, rahvusvahelises ettevõtlusõppe alases haridusvõrgustikus osalemine, 21. sajandi oskuste arendamine haridussüsteemis, kooli õppeprotsesside parimate praktikate jagamine. Töötubade raames kinnistatakse saadud teadmisi koolide tegevuste planeerimisel praktiliste ülesannete käigus. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-09 - 2019-08
Projekti number 126-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused osaline eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus osaline eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants