est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 19.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Kraadi- ja diplomiõpe 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 106,085.00 EUR
Arvesseminev summa 106,085.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 31,825.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 31,825.00 EUR
Maksete summa 2018: 42,434.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 42,434.00 EUR
Maksete summa 2020: 31,826.00 EUR Arvesseminev summa 2020: 31,826.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Moodsa andmeanalüütika võimekuse arendamine Gruusias 
Lühikirjeldus Gruusia Tbilisi Riikliku Ülikooli Rahvusvahelise Majanduskooli (ISET) ja Poliitikainstituudi (ISET-PI) ja Tartu Ülikooli koostöö eesmärgiks on tõsta Gruusia kompetentsust kaasaegse andmeanalüütika alal luues ISET-i majandusteaduse magistriprogrammi juurde andmeanalüütika valikmooduli. Nii õppejõud kui üliõpilased omandavad oskused moodsa andmeanalüütika teoorias ja praktikas, mis võimaldab neil panustada akadeemilise, era- ja avaliku sektori otsustusprotsesside parandamisse. Gruusia ja Eesti loovad partnerlussuhte, mis viib ühiste uurimisprojektideni ja andmeanalüütika alaste teadmiste edasiarendamiseni. Valikmoodul hõlmab õppekava, töötube, avalikke seminaride, huvigruppide koostööd, magistritöösid, praktikat ja ISETi, Tartu Ülikooli ja rahvusvaheliste ekspertide omavahelisi koolitusi. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-06 - 2020-08
Projekti number 125-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused läbiv eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus läbiv eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants