est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 19.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Haridusasutused ja koolitused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Ülikool
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 111,026.00 EUR
Arvesseminev summa 111,026.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 33,307.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 33,307.00 EUR
Maksete summa 2018: 44,410.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 44,410.00 EUR
Maksete summa 2020: 22,205.00 EUR Arvesseminev summa 2020: 22,205.00 EUR
Maksete summa 2021: 11,104.00 EUR Arvesseminev summa 2021: 11,104.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi DG-pööre: hariduse edendamine Gruusia koolides digi-innovatsiooni kaudu 
Lühikirjeldus Projekti raames koolitatakse Gruusia eri piirkondades 120 pilootkooli meeskonda (direktor + 5 õpetajat) kavandama ja juhtima kooli tasandi digi-innovatsiooni, kasutades Tallinna Ülikooli poolt välja töötatud kooli digiküpsuse enesehindamisraamistikku DigiPeegel, innovaatiliste tunnistsenaariumide platvormi LePlanner ja digiõppevara koostevahendit Digivaramu. Pilootkoolide ülesandeks on muutuda oma regioonis digi- innovatsiooni ja haridusuuenduse eestvedajaks, levitades avastuslikku, uurimuslikku ja eri õppeaineid lõimivat projektõpet kõigis Gruusia koolides, tõstes seeläbi hariduse kvaliteeti ja demokratiseerides koolikultuuri. TLÜ töötab eelneva vajaduste analüüsi põhjal välja koolimeeskondade koolituse ja koolitab MTÜ DG-Salt koolitajad, kes viivad koolituse läbi koostöös BRÜga 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-08 - 2020-10
Projekti number 124-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused osaline eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus osaline eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants