est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 19.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/MTÜ LOOV EESTI
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 146,140.00 EUR
Arvesseminev summa 146,140.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 58,456.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 58,456.00 EUR
Maksete summa 2018: 73,070.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 73,070.00 EUR
Maksete summa 2020: 14,614.00 EUR Arvesseminev summa 2020: 14,614.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Loomemajanduse ökosüsteemi arendamine ja veebipõhise inkubatsiooniprogrammi loomine Gruusias. 
Lühikirjeldus Projekti keskmes on veebipõhise koolitusprogrammi loomine, mis annab paindliku ja jätkusuutliku mudeli, kus ettevõtted omandavad teadmisi ärimudelite loomisest ja turundusest. Koostöös arendame välja ettevõtlust toetava tervikprogrammi ja piloteerimine seda Gruusia ettevõtete peal. Tervikprogramm keskendub innovaatiliste ideede leidmisele TeamLab hackathonides ning ideede edasiarendamisele veebipõhises koolitusprogrammis. Parimad ideed ja jätkusuutlikumad meeskonnad osalevad Eesti ettevõtjatega ühistes töötubades Tallinnas, eesmärgiga õppida ja jagada kogemusi ning saada tagasisidet Eesti mentoritelt ja investoritelt. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-09 - 2020-06
Projekti number 123-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused läbiv eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus läbiv eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants