est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 19.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Ettevõtluse tugiteenused ja asutused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija Doonorriigi erasektor/EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 135,580.00 EUR
Arvesseminev summa 135,580.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 54,232.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 54,232.00 EUR
Maksete summa 2018: 67,790.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 67,790.00 EUR
Maksete summa 2020: 13,558.00 EUR Arvesseminev summa 2020: 13,558.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Veiste söötmis-ja tõuaretusalaste abinõude rakendamine Georgia piimakarjakasvatuse ettevõtetes 
Lühikirjeldus Projekti raames viiakse läbi veiste söötmis-ja aretusalased algkoolitused Georgia farmeritele ning koolitatakse partnerorganisatsiooni Caucasus Geneticsi spetsialiste EMÜs selleks, et käivitada GEs söödaanalüüside laboratoorium ning nõustada ratsioonide koostamisel. Eesmärk on tõsta farmerite huvi veiste söötmise, aretuse ja pidamistehnoloogiate osas, et majanduslikku kasutegurit suurendada. Kaasatakse õppejõude, teadlasi ja praktikuid. Püütakse suunata tähelepanu teadusliku tõuaretustöö ning söötmis-pidamistingimuste tähtsusele, mis aitaks suurendada nii veiste produktiivsust. Soovitatakse aretusmaterjali valikut lähtuvalt regiooni klimaatilistele ning söödabaasi arvestatavatele tingimustele. Projektiga antakse võimalus tutvuda söötmis- ja tõuaretusalastest tegevustest kaasneva kasuga 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-05 - 2019-12
Projekti number 122-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused läbiv eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus läbiv eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants