est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 19.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Ettevõtluse tugiteenused ja asutused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/JAAN TÕNISSONI INSTITUUT
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 60,614.00 EUR
Arvesseminev summa 60,614.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 24,245.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 24,245.00 EUR
Maksete summa 2018: 30,307.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 30,307.00 EUR
Maksete summa 2020: 6,062.00 EUR Arvesseminev summa 2020: 6,062.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine 
Lühikirjeldus Gruusia majandusareng on viimastel kümnenditel olnud ebaühtlane ja selgelt joonistuvad välja aeglasemalt arenevad maaregioonid. Turism on üks olulisemaid Gruusia majandussektoritest, kuid reeglina külastatakse peamisi ja tuntumaid vaatamisväärsusi ega jõua projekti sihtpiirkondadesse: Adžaaria mägipiirkondadesse, Javakhetisse ja Kahheetiasse. See mõjutab negatiivselt nende piirkondade majandusnäitajaid ja elanike heaolu. Projekti üldeesmärgiks on vähendada erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust, suurendada sotsiaalmajanduslikku heaolu sihtpiirkondades: selleks suurendatakse turismipotentsiaali ärakasutamist, töötades välja piirkondi hõlmavad/piirkonnaülesed turismitooted- ja marsruudid ja tõstes piirkondade turismiettevõtjate valdkondlikku võimekust ja suutlikkust. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-09 - 2019-12
Projekti number 121-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused läbiv eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus läbiv eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants