est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 19.06.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Ettevõtluse tugiteenused ja asutused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/MTÜ ICC Eesti
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 44,669.00 EUR
Arvesseminev summa 44,669.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 17,867.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 17,867.00 EUR
Maksete summa 2018: 22,334.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 22,334.00 EUR
Maksete summa 2020: 4,468.00 EUR Arvesseminev summa 2020: 4,468.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Gruusia ettevõtluse arendamise toetamine turismisektoris rahvusvaheliste messide strateegilise planeerimise pädevuse suurendamise kaudu 
Lühikirjeldus Gruusia turismimessi Caucasus Tourism Fair (CTF) korraldaja ExpoGeorgia ja ta peamiste Gruusia partnerite strateegiline tegevuskoolitus (Learning by Doing) CTF rahvusvahelise ulatuse ja mõju suurendamiseks. Projekt teenib eesmärki aidata kujundada CTF regiooni olulisimaks turismimessiks. Etapid: 1) Gruusia messiekspertide strateegiakoolitus - CTF 2018 diagnostika (Tbilisi). 2) ExpoGeorgia meeskonna ja partnerite koolitus - CTF 2019 arendusprojekti loomine (Tbilisi) 3) ExpoGeorgia meeskonna koolitus messi TOUREST 2019 näitel – CTF visiooni kujundamine 2020-2025 (Tallinn). 4) Pilootprojekti tulemuste hindamine CTF 2019 ja visiooni korrigeerimine (Tbilisi). 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-04 - 2019-05
Projekti number 120-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused läbiv eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus läbiv eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants