est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 11.05.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Naiste võrdõiguslikkuse organisatsioonid ja asutused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija arenguriigi VVO/Anti-Violence Network of Georgia (AVNG)
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 15,000.00 EUR
Arvesseminev summa 15,000.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 15,000.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 15,000.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Gruusia naiste varjupaigas koduvägivalla ohvrite rehabiliteerimistegevuste toetamine 
Lühikirjeldus Gruusia naiste varjupaigas koduvägivalla ohvrite rehabiliteerimistegevuste toetamine 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2018-03 - 2018-09
Projekti number 45-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants