est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 10.05.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Avalik finantshaldus 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK)
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 26,170.00 EUR
Arvesseminev summa 26,170.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 25,998.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 25,998.00 EUR
Maksete jääk: 172.00 EUR Arvessemineva jääk: 172.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Eesti kogemusel põhinev Rahvusvahelise Avaliku Sektori Raamatupidamise Standardite juurutamine Gruusia kohalikele omavalitsustele 
Lühikirjeldus Antud projekti eesmärk on tugevdada Gruusia avaliku sektori finantsjuhtimise põhimõtteid ja praktikaid kohalikul tasemel, tutvustada efektiivsemat ja läbipaistvamat avalikku raamatupidamis ja aruandlussüsteemi kohalikele omavalitsustele ja tõsta finantsaruannete kvaliteeti, et need oleks vastavuses Rahvusvahelise Avaliku Sektori Raamatupidamise Standarditega. Eelnimetatut viiakse läbi tuginedes Eesti kogemusele. Projekti käigus kaardistatakse hetkeolukord kohalikes omavalitsustes ning koostatakse soovitused standardite rakendamiseks. Lisaks korraldatakse 2 seminari Gruusia kohalikes omavalitsustes, et efektiivistada standardite rakendamist. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-12 - 2018-08
Projekti number 41-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants