est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 10.05.2018 
Aasta 2018 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Avaliku sektori poliitika ja haldamine 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK)
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 20,200.00 EUR
Arvesseminev summa 20,200.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 20,200.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 20,200.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Uuringud reformiprotsesside arengutest idapartnerluse riikides 
Lühikirjeldus Projekti üldine eesmärk on parandada arusaamist vajadustest ja väljakutsetest arengukoostöö osas Idapartnerluse riikides, toetudes laialdasele tööle, mis on läbi viidud Eesti Idapartnerluse keskuse poolt antud riikides. Täna koostatakse mitmeid poliitika ülevaateid ning analüütilisi uurimusi meediakeskkonnast ja detsentraliseerimisest Ukrainas, avaliku halduse reformist Armeenias ja keskkonnateadlikkusest ning jäätmemajandusest Gruusias. Need poliitika ülevaated annavad konkreetse, asjakohase informatsiooni reformiprotsessidest ja toovad välja hetke väljakutsed. Sel viisil on võimalik efektiivsemalt planeerida temaatilisi tegevusi Eesti osapooltel, parandada strateegilist planeerimist edasiste kahe- ja mitmepoolsete tegevuste puhul ning kindlustada vajaduspõhise lähenemise kasutamine arengukoostöö algatustes Idapartnerluse riikides. 
Kaasfinantseerija Rootsi välisministeerium 
Projekti kestus 2017-11 - 2018-10
Projekti number 1-2018-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants