est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 06.03.2018 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Finantsalane haridus/koolitus 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Haridus- ja Teadusministeerium 
Elluviija doonorriigi valitsus/Haridus- ja Teadusministeerium
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 600.00 EUR
Arvesseminev summa 600.00 EUR
Ühekordne väljamakse Jah
Väljamaksed
Maksete summa 2017: 600.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 600.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditiosakonna delegatsiooni visiit. 
Lühikirjeldus Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditiosakonna delegatsiooni visiit. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-05 - 2017-05
Projekti number  
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants