est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 04.10.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Turismipoliitika ja haldus 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/ICC Eesti
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 14,995.00 EUR
Arvesseminev summa 14,995.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 1,490.28 EUR Arvesseminev summa 2018: 1,490.28 EUR
Maksete summa 2017: 13,495.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 13,495.00 EUR
Maksete jääk: 9.72 EUR Arvessemineva jääk: 9.72 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Gruusia turismiettevõtete arendamine rahvusvahelisel müügimessi osalemise toetamise kaudu 
Lühikirjeldus Projekt seisneb Gruusia turismi - Gruusia Turismiassotsiatsiooni (GTA) liikmete (vt lisa) - rahvusvahelise turundamise oskuste edendamises (B2C – Business to Consumer) messil TOUREST 2018 osalemise pilootprojekti kaudu. Projekt sisaldab nõustamiskoolitust (toodete väljatöötamine ja turundusmeedia plaani koostamine) Tbilisis (3 päeva), GTA TOUREST 2018 messil osalemise toetust ning kogemuse üldistamist (5 päeva Tallinnas) eesmärgiga edendada B2C rahvusvahelistel messidel edasist osalemist ning selliste turismimesse läbiviimist Gruusias. Projekti väljundiks on B2C messiosaluse ja -müügi kogemus ning kirjalikud soovitused a) kogu GTA liikmeskonnale B2C messil osalemiseks, b) Gruusia turismiarendajatele B2C rahvusvaheliste messide korraldamiseks selles riigis. Jätkutegevuseks on GTA, Gruusia turismiameti ja messikorraldajate koolitusnõustamine B2C turismimesside korraldamiseks. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-08 - 2018-03
Projekti number 136-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants