est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 12.09.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija arenguriigi VVO/Women's Association of Gali Region (WAG)
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 15,000.00 EUR
Arvesseminev summa 15,000.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete jääk: 15,000.00 EUR Arvessemineva jääk: 15,000.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi “Education and Culture Center – Knowledge and Innovations Café in Gali Region” 
Lühikirjeldus Deriving from the existing problems concerning utterly poor education quality, social hardship, limited access to internet, educational resources that would have repercussion on the future growth, social, economic, cultural and political involvement in social life of local youth, AG perceives it of utmost necessity to establish an educational-cultural center for youth “Knowledge and Innovations Café in Gali Region”, where they will be taught informative and communication technologies. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-07 - 2018-06
Projekti number 172-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  Taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants