est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 05.06.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Ettevõtluse tugiteenused ja asutused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija VVOd ja tsiviilühiskond/SA Seed Forum Eesti
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Ukraina 
Toetuse summa 72,150.00 EUR
Arvesseminev summa 72,150.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 7,215.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 7,215.00 EUR
Maksete summa 2017: 36,075.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 36,075.00 EUR
Maksete summa 2018: 28,860.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 28,860.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Naiste ettevõtlusalane harimine ning naiste toomine ettevõtluse juurde Ukrainas 
Lühikirjeldus Projekti “Woman. Business. Empowerment.” sisuks on Ukraina naiste hulgas läbi viia tegevusi, et tõsta naiste teadlikkust ärist, teavitada neid võimalusest tegeleda ettevõtlusega, anda neile vajalikud tööriistad, juhised ning võrgustik, et tegeleda ettevõtlusega ning olla eduakas. Projekt on tugevalt seotud juba varasemalt investeeritud riiklike ja erasektori toetustega, et jätkata naiste toomist ettevõtluse juurde olukorras, kus vajalikud koolitused, vahendid ning strateegia on juba välja töötatud. Norra, Soome, Eesti ja Ukraina panus naisettevõtluse edendamiseks läbi Seed Forumi tegevuste on juba tuge ning tunnustust saanud ning käesolev projekt on oluline näitamaks Eesti panust ühiste eesmärkide saavutamiseks partnerriikidega. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-06 - 2018-05
Projekti number 119-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus osaline eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants