est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 05.06.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Haridusasutused ja koolitused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija VVOd ja tsiviilühiskond/SA Junior Achievement Eesti
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 84,421.70 EUR
Arvesseminev summa 84,421.70 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 8,442.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 8,442.00 EUR
Maksete summa 2017: 42,210.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 42,210.00 EUR
Maksete summa 2018: 33,769.70 EUR Arvesseminev summa 2018: 33,769.70 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Ettevõtlusõppe arendamine Gruusia koolisüsteemi loomulikuks osaks 
Lühikirjeldus Junior Achievement (JA) Eesti toetab Gruusias ettevõtlusõppe koolidesse viimist, eelkõige õpilasfirma jm aktiivõppe arendamisel erinevates vanusastmetes, jagades kogemusi, koolitades Gruusia juhendajaid,pakkudes noortele võimalust osaleda Eesti õpilasfirmade laadal, mida tunnustab Euroopa laadana JA Europe (vt.jaeurope.org). JA Eesti jagab õppeprogramme ja aitab JA Gruusial need kohandada oma oludele. Plaanitakse levitada programme väljaspoole pealinna ja kutsekoolidesse. Oleme mentorid JA Gruusiaga juhtidele organisatsioonilistes küsimustes, aidates neilt lõimuda Euroopa kogukonnaga. Et JA Eestil on õppematerjalid ka vene keeles ning osaliselt inglise keeles, on teabe edastamine kerge.JA Eesti on ainus Eesti organisatsioon, kellel on õigus õpilasfirma programmi Euroopas õpetada. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-07 - 2019-03
Projekti number 114-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants