est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 05.06.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Õpetajate koolitus/õpe 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 26,550.00 EUR
Arvesseminev summa 26,550.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 2,655.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 2,655.00 EUR
Maksete summa 2017: 23,895.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 23,895.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Teaduspõhise ettevõtlikuse populariseemine 
Lühikirjeldus Projekti eesmärgiks on toetada Gruusia innovatsiooni ja tehnoloogia agentuuri GITA (edaspidi GITA) teadust populariseerivat ja ettevõtlikkust arendavat õppetegevust ning kogemuste vahetust Gruusia üldharidus- ja kutsekoolides Projektitegevuste raames tutvustatakse Eesti parimat praktikat Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja ettevõtluskeskus Mektory (edaspidi TTÜ Mektory)Tehnoloogiakooli näitel, valmistatakse ette koolitusmaterjalid õpetajatele ja tegevuste juhendajatele süsteemse ja jätkusuutliku teaduspõhise õppetegevuse läbiviimiseks, tõstetakse õpetajate teadmisi ning nende metoodilise edasiandmise oskusi ettevõtlikkuse arendamisel. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-06 - 2018-06
Projekti number 111-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants