est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 05.06.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Ettevõtluse tugiteenused ja asutused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ LOOV EESTI
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 74,910.00 EUR
Arvesseminev summa 74,910.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2018: 7,491.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 7,491.00 EUR
Maksete summa 2017: 67,419.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 67,419.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Loomeettevõtlust toetavate tugiteenuste piloteerimine ja loomemajanduse alase kommunikatsiooni arendamine Gruusias. 
Lühikirjeldus Projekti raames jagame Eestis välja töötatud loomeettevõtteid toetavate teenuste formaate. Keskendudes innovaatiliste ideede ja multidistsiplinaarsete meeskondade arendamisele läbi TeamLab hackathonide ja meeskondade investorvõimekuse suurendamise BootCamp töötubades. Parimad ideed ja jätkusuutlikumad meeskonnad osalevad BootCamp töötoas Tallinnas eesmärgiga õppida ja jagada kogemusi Eesti ettevõtjatega ning saada tagasisidet Eesti mentoritelt ja investoritelt. Valmistame edukamad startup ettevõtted ette Creative Business Cup konkursile. Jätkame loomeettevõtluse akadeemia – Creative Entrepreneurship Academy (CEA) elluviimisega, mis 2018.aastal keskendub suunatult loomeettevõtete ja startup ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-09 - 2018-06
Projekti number 109-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) läbiv eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants