est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 05.06.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Ettevõtluse tugiteenused ja asutused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 44,580.00 EUR
Arvesseminev summa 44,580.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 4,458.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 4,458.00 EUR
Maksete summa 2017: 22,290.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 22,290.00 EUR
Maksete summa 2018: 17,832.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 17,832.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis- Temi kogukonna toetuseks 
Lühikirjeldus Projekti eesmärgiks on arendada sotsiaalset ettevõtlust ja mahepõllumajandust, Kahheti piirkonnas; samuti aidata kaasa sidusa ühiskonna arengule Gruusias. Meie partneriks on heategev ühing TEMI, kes on samas ka kodu/tööandja ligi 70-le sotsiaalse/ vaimse/füüsilise erivajadusega inimesele. TEMI omab 23 ha maad, kus on viinamarja istandused, köögiviljaaed, kasvuhoone. Projekti raames tahetakse välja arendada uus toode - orgaaniliste marjamahlade tootmine, mis annab esialgu tööd 9-le kogukonna liikmele. Lisaks toimuvad koolitused Kahheti piirkonna toiduainete väiketootjatele; tutvustatakse nii Temi kogukonna kogemust, sanitaarnõudeid, EL standardeid ja ekspordivõimalusi, toimub ka õppereis Eestisse. Eesti eksperdiks on OÜ Taarapõllu, kelle on pikaajaline kogemus mahetootmisega. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-06 - 2018-12
Projekti number 113-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused läbiv eesmärk
naiste-laste olukord/sooline võrdsus läbiv eesmärk
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) osaline eesmärk
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants