est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 27.01.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Ettevõtluse tugiteenused ja asutused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija doonorriigi VVO/ICC Eesti MTÜ
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Lõppenud 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 11,562.00 EUR
Arvesseminev summa 11,562.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2017: 11,562.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 11,562.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi Gruusia ettevõtluse arendamise toetamine messipädevuse kujundamise kaudu turismisektoris 
Lühikirjeldus Projekt seisneb Gruusia turismi võtmeisikute (vt lisa) ekspertoskuste edendamisel kogemusõppe (Learning by Doing) meetodil messi TOUREST 2017 toimumise ajal (26 akadeemilist tundi). Projekti kirjalikeks väljunditeks on: Gruusia Turismiassotsiatsiooni tegevuskava projekt Gruusia turismiettevõtete osalemiseks eksponentidena messil TOUREST2018; ettepanek-tegevuskava Gruusia traditsioonilise turismimessinduse korralduse, sh piirkondliku ja rahvusvahelise haarde edendamiseks Tegevuskavade välishindamine teostatakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kontaktkohtumisel Eesti ettevõtjatega. Gruusia partneriks on Gruusia Turismiassitsiatsioon Georgain Tourism Association, GTA). Jätkutegevuseks on GTA osalemine messil TOUREST2018. 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-01 - 2017-03
Projekti number 3-2017-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid
Lisatud failid
  taotlus
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants