est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaas

Prindi

Reg. 12.01.2017 
Aasta 2017 
Arenguabi liik projektid 
Koostöövorm Kahepoolne 
Tegevusvaldkond Haridusasutused ja koolitused 
Tegevusvaldkond (Eesti)
Panustaja Välisministeerium 
Elluviija ÜRO Lastefond
Protsent 100% 
Tegevuse staadium Käimasolev 
Sihtriik Gruusia 
Toetuse summa 330,000.00 EUR
Arvesseminev summa 330,000.00 EUR
Ühekordne väljamakse Ei
Väljamaksed
Maksete summa 2019: 110,000.00 EUR Arvesseminev summa 2019: 110,000.00 EUR
Maksete summa 2017: 110,000.00 EUR Arvesseminev summa 2017: 110,000.00 EUR
Maksete summa 2018: 110,000.00 EUR Arvesseminev summa 2018: 110,000.00 EUR
Maksete jääk: 0.00 EUR Arvessemineva jääk: 0.00 EUR
Eesmärk  
Läbivad eesmärgid
Projekti nimi ÜRO Lastefondi (UNICEF) toetamine 2017-2019 aastatel kokku 330 000 euroga Gruusia üldhariduse kvaliteedi parandamisel. Koolide õppekavade ja õpetajakoolituse arendamine ja rakendamine koostöös Sihtasutusega Innove. 
Lühikirjeldus Projekti eesmärk on toetada Gruusia üldhariduse kvaliteedi parandamist. Täna on Gruusia õpilaste tulemused rahvusvahelist võrdlusbaasi pakkuvates testides (nt PISA, PIRLS) olnud Euroopa ühed halvemad. Kuigi Gruusia haridussüsteem on läbi teinud mitmeid reforme viimse paarikümne aasta jooksul ja olukord ka osaliselt paranenud on kvaliteetse hariduse kättesaamisel olulisi lünki ja väljakutseid. Projekti raames jätkavad UNICEF ja SA Innove koostööd Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumiga õppekavade arenduse, rakendamise ja õpetajakoolituse osas. Olulisel kohal on lisaks erinevatele rahvusvahelistele parimatele praktikatele ka Eesti kogemuste jagamine Gruusia partneritele üldharidussüsteemi arendamise osas. Eesti on toetanud ka varasemalt UNICEFi tegevusi Gruusias. 2014-2016 aastatel toetas Välisministeerium UNICEFi, Innove SA ja Gruusia HTMi koostööd samuti arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Eraldis on kooskõlas Eesti arengukoostöö- ja humanitaarabi arengukavaga 2016-2020 ning Eesti arengukoostöö Gruusia maastrateegiaga 2016-2018 
Kaasfinantseerija  
Projekti kestus 2017-01 - 2019-12
Projekti number 267-2016-A 
Geograafiline piirkond  
Läbiva eesmärgi väärtus
keskkond/kliimaküsimused valimata
naiste-laste olukord/sooline võrdsus valimata
kaasamine/hea valitsemistava valimata
kaubandus valimata
IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng) valimata
Seksuaal- ja reproduktiivtervise marker  
Seotud projektid ÜRO Lastefondi (UNICEF) toetamine 160 000 euroga Gruusia üldhariduskoolide õppekavade ja õpetajakoolituse arendamisel koostöös Sihtasutusega Innove (2015)
Lisatud failid
  seletuskiri
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants