est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Pagulasabi MTÜ Euroopa, regionaalne/riikideülene „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel” 71,910.00 Käimasolev
2017 doonorriigi töötajad Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Arstid Aitavad Maailma OÜ Kenya Humanitaarmissioon Hernia 2016-2017 21,080.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) Gruusia Uuringud reformiprotsesside arengutest idapartnerluse riikides 20,200.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ LOOV EESTI Gruusia Loomeettevõtlust toetavate tugiteenuste piloteerimine ja loomemajanduse alase kommunikatsiooni arendamine Gruusias. 74,910.00 Käimasolev
2006 Välisministeerium Eesti Diplomaatide Kooli Sihtasutus Gruusia Euroopa Liidu ja NATO teemalised koolituskursused Ukraina, Moldova ja Gruusia diplomaatidele ning riigiametnikele 21,603.50 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Ukraina Eraldis Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC) humanitaarkriisi leevendamiseks Ukrainas 200,000.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Afganistan Sünnitusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse ning tüdrukute hariduse parandamine Põhja-ja Ida-Afganistanis. 118,479.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Moldova Moldova perearste toetava e-konsultatsiooni piloteerimine ja rakenduskava koostamine 100,167.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Uganda Jätkusuutliku toimetuleku nimel: jätkuprojekt naisettevõtluse edendamiseks Mondo sihtriikides Aafrikas 23,375.75 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Garage48 Moldova Garage48 arendusnädalavahetuste korraldamine Moldovas noorte aktiivuse tõstmiseks startup kogukonnas 44,280.00 Käimasolev
2010 Välisministeerium Tallinna Ülikool Gruusia Tbilisi ja Batumi Ülikooli sotsiaalteaduskondade õppekvaliteedi ning õppejõudude õpetamispädevuste tõstmise toetamine ning tulemusliku e-õppe rakendamine 115,361.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Kenya Jätkusuutliku toimetuleku nimel: jätkuprojekt naisettevõtluse edendamiseks Mondo sihtriikides Aafrikas 23,375.75 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/Society Initiatives Institute Ukraina ELUMUN 2017 12,298.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Seed Forum Eesti Ukraina Naiste ettevõtlusalane harimine ning naiste toomine ettevõtluse juurde Ukrainas 72,150.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Maaülikool Ukraina Põllumajanduskolledži käivitamine Umanis 99,519.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium Erasektor/SA Estonian Business School Ukraina Ettevõtluse kompetentsikeskuse käivitamine Ternopil Business School's 94,280.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium Erasektor/OÜ Turundusproff Ukraina Ekspordi valdkonna koolituste läbiviimine algajatele ja edasijõudnud ekspordijuhtidele ja ettevõtjatele Ukrainas 114,060.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Junior Achievement Eesti Gruusia Ettevõtlusõppe arendamine Gruusia koolisüsteemi loomulikuks osaks 84,421.70 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Peipsi Koostöö Keskus Valgevene Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis 37,062.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Gruusia Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine. 71,960.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/Eassalu-Neitsi Külaselts Moldova Käsitöö ühendab ja annab tööd 17,762.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ BPW Estonia Moldova Moldova naistele võrdsete võimaluste tagamine tööelus 56,963.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Maaülikool Valgevene Globaalselt ohustatud suur-konnakotka teadmispõhine kaitse Valgevenes 64,380.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/e-Riigi Akadeemia SA Gruusia Avatud valitsemise elluviimine: uued e-valitsemise algatused Kutaisi, Batumi, Akhaltsikhe linnades ja Gruusia Rahandusministeeriumis ning Tervishoiuministeeriumis. (USAID kaasrahastus) 139,379.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Etioopia Jätkusuutliku toimetuleku nimel: jätkuprojekt naisettevõtluse edendamiseks Mondo sihtriikides Aafrikas 23,375.75 Käimasolev
Kokku kirjeid: 3227
Kohustusi kokku: 309,678,894.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 262,990,448.96 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants