est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Valgevene Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 27,500.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Armeenia Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 22,500.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Sisekaitseakadeemia Moldova Moldova päästeteenistujate reageerimis- ja elupäästevõimekuse suurendamine 77,192.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Armeenia Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 27,500.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus Uganda Uganda kohalike omavalitsuste teeniduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul 165,300.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Moldova Harida. Kaasata.Võimustada: Kogukonnaplatvorm korruptsioonivastaseks võitluseks Moldovas . 175,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Valgevene Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2010 Välisministeerium Tallinna Ülikool Gruusia Õppestipendium Gruusia tudengile Ana Dabrundashvilile magistriõppes õppimiseks Tallinna Ülikoolis. 6,271.91 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Armeenia Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2006 Välisministeerium Eesti Diplomaatide Kooli Sihtasutus Gruusia Euroopa Liidu ja NATO teemalised koolituskursused Ukraina, Moldova ja Gruusia diplomaatidele ning riigiametnikele 21,603.50 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Gruusia Naiste olukorra parandamine Armeenias, Gruusias ja Aserbaidžaanis läbi sidusrühmade tegevuse tõhustamise ja koostöömehhanismide loomise 35,388.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Pagulasabi MTÜ Euroopa, regionaalne/riikideülene „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel” 71,910.00 Käimasolev
2016 põgenikud Eestis Haridus- ja Teadusministeerium avaliku sektori asutused Vähimarenenud riigid muu Õpetajate keelekümbluse alane koolitus ja nõustamine 58,000.00 Käimasolev
2016 põgenikud Eestis Haridus- ja Teadusministeerium avaliku sektori asutused Vähimarenenud riigid muu Õpilaspõhine starditoetus lasteaedades ja üldhariduskoolides 36,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Vähimarenenud riigid muu Jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel 50,325.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Vähimarenenud riigid muu e-valitsemise tehnoloogiate rakendamise toetamine arenguriikides 250,000.00 Käimasolev
2017 doonorriigi töötajad Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Arstid Aitavad Maailma OÜ Kenya Humanitaarmissioon Hernia 2016-2017 21,080.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Ukraina Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Vähimarenenud riigid muu Jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel 2. 68,528.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Aserbaidžaan Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2010 Välisministeerium Gruusia EUMM Georgia 40,827.30 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud Euroopa, regionaalne/riikideülene AKÜ kommunikatsioonitöö 2018-2019 30,000.00 Käimasolev
2016 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Ukraina Suvekool Ukraina tudengitele Tartu Ülikoolis „Demokraatia, stabiilsuse ja euroopastumise väljavaated Ukrainas: mida õppida Balti riikide kogemusest?“ 28,455.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Moldova Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 57,500.00 Käimasolev
2007 Välisministeerium e-Riigi Akadeemia SA Moldova Koolide arvutiseerimisprojekti „Hüpe” toetamine aastatel 2007-2009 41,556.70 Käimasolev
Kokku kirjeid: 3291
Kohustusi kokku: 314,037,514.73 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 266,915,763.97 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants