est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Valgevene Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud Euroopa, regionaalne/riikideülene AKÜ kommunikatsioonitöö 2018-2019 30,000.00 Käimasolev
2015 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/e-Riigi Akadeemia SA Ukraina E-valitsemise võimekuse kasvatamine Ukrainas (eGCB) - Emerging Donors Challenge Fund (USAID kaasrahastus) 136,500.00 Käimasolev
2010 Välisministeerium Gruusia EUMM Georgia 40,827.30 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Armeenia Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Aserbaidžaan Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/NGO Association for Applied Social Studies Moldova Moldovan-Estonian civil society cooperation in Promoting Good Governance 14,250.00 Käimasolev
2017 doonorriigi töötajad Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Arstid Aitavad Maailma OÜ Kenya Humanitaarmissioon Hernia 2016-2017 21,080.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Vähimarenenud riigid muu Humanitaarabi koolitused Eesti kodanikuühenduste humanitaarabi andmise võimekuse tõstmiseks 21,566.00 Käimasolev
2010 Välisministeerium Tallinna Ülikool Gruusia Õppestipendium Gruusia tudengile Ana Dabrundashvilile magistriõppes õppimiseks Tallinna Ülikoolis. 6,271.91 Käimasolev
2006 Välisministeerium Eesti Diplomaatide Kooli Sihtasutus Gruusia Euroopa Liidu ja NATO teemalised koolituskursused Ukraina, Moldova ja Gruusia diplomaatidele ning riigiametnikele 21,603.50 Käimasolev
2015 doonorriigi töötajad Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Arstid Aitavad Maailma OÜ Kenya Humanitaarmissioon Hernia 2015-2016 20,656.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Valgevene Eesti reformikogemuse ja ekspertiisi vahendamine Euroopa Liiduga seotud reformide elluviimiseks Valgevenes 15,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Moldova Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
2011 Välisministeerium Gruusia Punane Rist Gruusia Tetritskaro eakate sotsiaalmaja renoveerimine 5,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Eesti Kriisieksperdid Palestiina omavalitsus Palestiina Elanikkonnakaitse Ameti USAR võimekuse tõstmine 99,935.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Aafrika, regionaalne/riikideülene Aafrika riikides e-valitsemise alase koostöö edendamine 135,008.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Sisekaitseakadeemia Moldova Moldova päästeteenistujate reageerimis- ja elupäästevõimekuse suurendamine 77,192.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Ukraina Eraldis Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC) humanitaarkriisi leevendamiseks Ukrainas 200,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi valitsus/Eesti Vabariigi Maaeluministeerium Moldova Mobiilse põleti seadistamine ja kasutamise koolitus 13,574.00 Käimasolev
2008 Välisministeerium Bosnia ja Hertsegoviina EUPM BiH (politseametnike lähetamine) 111,889.00 Käimasolev
2016 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Ukraina Suvekool Ukraina tudengitele Tartu Ülikoolis „Demokraatia, stabiilsuse ja euroopastumise väljavaated Ukrainas: mida õppida Balti riikide kogemusest?“ 28,455.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool Valgevene Uute tehnoloogiate, sh IKT rakendamine õppekavaarenduses Valgevenes 54,955.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus Uganda Uganda kohalike omavalitsuste teeniduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul 165,300.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Ukraina Vabaühenduste eestkostevõimekuse arendamine Idapartnerluse riikides 5,998.00 Käimasolev
Kokku kirjeid: 3235
Kohustusi kokku: 309,982,677.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 263,276,872.99 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants