est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kasvavalt
2007 Sisekaitseakadeemia Sisekaitseakadeemia Gruusia Gruusia patrullpolitseinike koolituskursus 5,422.33 Lõppenud
2011 Välisministeerium Afganistan Tervishoiueksperdi (S. Nemvalts) lähetamine Helmandi provintsi Afganistanis (ISAF) 28,806.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/ÜRO ookeanide ja mereõiguse osakond Vähimarenenud riigid muu 10 000 eurot ÜRO ookeanide ja mereõiguse osakonnale (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, DOALOS) BBNJ Vabatahtliku Usaldusfondi tegevuste toetamiseks. 10,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Pagulasabi MTÜ Euroopa, regionaalne/riikideülene Eesti Pagulasabi võimekuse tõstmine livelihoods valdkonnas 13,778.00 Lõppenud
2006 Riigikogu Kantselei Riigikogu Kantselei Moldova Moldova parlamendi asespiikri delegatsiooni külastus 5,645.70 Lõppenud
2009 Välisministeerium Kosovo EULEX Kosovo 126,058.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/Association Belbiz Valgevene The Latitude59 Study Tour of the Best Startups from Belarus to Estonia 15,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Euroopa, regionaalne/riikideülene Idapartnerluse tippkohtumise kõrvalürituste, Ärifoorumi ja Kodanikuühiskonna konverentsi teavituskampaania idapartnerlusriikides (Valgevene, Moldova, Armeenia) 15,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi valitsus/Eesti Päästeamet Vähimarenenud riigid muu Eesti päästemeeskonna võimekuste tõstmine missioonidel osalemiseks 30,000.00 Lõppenud
2005 Siseministeerium Kodakondsus- ja Migratsiooniamet Makedoonia Riigiametnike delegatsiooni õppevisiit Eestisse 271.62 Lõppenud
2010 Välisministeerium Bosnia ja Hertsegoviina OSCE valimisvaatlusmissioon Bosnia ja Hertsegoviinasse 1,517.20 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium Maailma Tervishoiuorganisatsioon - vabatahtlikud annetused ainult Haiti Eraldada 50 000 eurot välisministeeriumi 2016. aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) Haitit tabanud looduskatastroofi tagajärgede leevendamiseks. 50,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Damota Etioopia Puuetega naiste toimetuleku parandamine läbi tööhõive võimaluste loomise 10,220.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Euroopa, regionaalne/riikideülene Arengukoostöö ja humanitaarabi teavitusprojekt 14,940.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/Women's Association of Gali Region (WAG) Gruusia “Education and Culture Center – Knowledge and Innovations Café in Gali Region” 15,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/ICC Eesti Gruusia Gruusia turismiettevõtete arendamine rahvusvahelisel müügimessi osalemise toetamise kaudu 14,995.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Innove Ukraina Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Uue Ukraina Kooli kontseptsiooni raames 37,978.00 Lõppenud
2010 Välisministeerium Ukraina OSCE valimisvaatlusmissioon Ukrainasse 6,374.68 Lõppenud
2016 muud administratiivkulud Rahandusministeerium doonorriigi valitsus/Rahandusministeerium Vähimarenenud riigid muu Arengu- ja humanitaarabi eesmärkide elluviimise halduskulud 2016 54,596.00 Lõppenud
2013 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Ukraina Õppestipendium Ukraina tudengile Valeriia Barvinskale õpinguteks magistriõppes semiootikas 2013/2014 ja 2014/2015 õppeaastal. 7,600.00 Lõppenud
2016 doonorriigi töötajad Politsei- ja Piirivalveamet avaliku sektori asutused Ukraina Planeeritava projekti "Ukraina Tšernigivi Oblasti Riikliku Politseipeavalitsuse patrullteenistuse ja juhtimiskeskuse arendamine" ettevalmistusvisiit 2,903.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium Erasektor/AS Reaalsüsteemid Moldova Moldova Vabariigi piirivalve tugevdamine korruptsiooni ja piiriülese kuritegevuse vältimiseks spetsiaaltarkvara abil. 60,200.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Euroopa, regionaalne/riikideülene e-Partnerluse konverents: usaldus e-valitsemise vastu Euroopa Liidu idapartnerluse riikides 37,078.00 Lõppenud
2013 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Armeenia Lastele appi - ühendatud teadmised ja parima praktika Armeenia laste kaitseks! 86,299.00 Lõppenud
2017 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Suvekool Turvaline e-Riik 12,500.00 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3227
Kohustusi kokku: 309,678,894.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 262,990,448.96 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants