est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2018 projektid Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Smart Africa Sekretariaat Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis Smart Africa Sekretariaadile Aafrica e-valitsemise lahenduste alasteks tegevusteks organisatsiooni arenguabikõlblikes riikides 13,000.00 Lõppenud
2015 projektid Välisministeerium rahvusvaheline VVO/Aafrika Inimõiguste Vabaühendus Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis Aafrika Õigusabi Organisatsioonile Africa Legal Aid 10,000.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium Maailma Toiduabi Programm Aafrika, regionaalne/riikideülene Humanitaarabieraldis ÜRO Maailma Toiduprogrammile (WFP) El Niño ja La Niña ilmastikunähtustest põhjustatud humanitaarkriisi leevendamiseks Lõuna-Aafrika regioonis 150,000.00 Lõppenud
2015 tegevustoetused VVOdele, erasektorile, uurimisasutustele Välisministeerium rahvusvaheline VVO/Julgeoleku-uuringute Instituut Aafrika, regionaalne/riikideülene Vabatahtlik annetus 20 000 eurot Julgeoleku-uuringute Instituudi (Institute for Security Studies – ISS) tegevuste toetamiseks 20,000.00 Lõppenud
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Euroopa Komisjon Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis Aafrika Usaldusrahastule (EUTF) 300,000.00 Lõppenud
2014 projektid Välisministeerium rahvusvaheline VVO/Julgeoleku-uuringute Instituut Aafrika, regionaalne/riikideülene Vabatahtlik annetus 20 000 eurot Julgeoleku-uuringute Instituudi (Institute for Security Studies – ISS) rahvusvahelise kriminaalõiguse alase seminari korraldamiseks Lõuna-Aafrika Vabariigis. 20,000.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Aafrika, regionaalne/riikideülene Vabatahtlikud Aafrikasse ja Aasiasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös III 28,498.00 Lõppenud
2015 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Euroopa Komisjon Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis Aafrika Usaldusrahastule (EUTF) 150,000.00 Lõppenud
2013 projektid Välisministeerium rahvusvaheline VVO/Aafrika Inimõiguste Vabaühendus Aafrika, regionaalne/riikideülene Rahaline eraldis Aafrika inimõiguste vabaühendusele Africa Legal Aid (AFLA) konverentsi korraldamiseks 25,000.00 Lõppenud
2012 projektid Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Aafrika Inimõiguste Vabaühendus Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis AFLA konverentsi "Africa and the ICC: 10 Years On" toetuseks 10,000.00 Lõppenud
2013 projektid Välisministeerium rahvusvaheline VVO/Aafrika Inimõiguste Vabaühendus Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis AFLA konverentsi "Africa and the ICC - Engaging Francophone and North African Countries" korraldamiseks 10,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Euroopa Komisjon Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis Aafrika Usaldusrahastule (EUTF) 1,000,000.00 Käimasolev
2014 projektid Välisministeerium rahvusvaheline VVO/Aafrika Inimõiguste Vabaühendus Aafrika, regionaalne/riikideülene Rahaline eraldis Aafrika inimõiguste vabaühendusele Africa Legal Aid (AFLA) konverentsi "Africa and the ICC: Lessons Learned and Synergies Ahead" korraldamiseks 5,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Aafrika, regionaalne/riikideülene Aafrika riikides e-valitsemise alase koostöö edendamine 135,008.00 Käimasolev
2016 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Diplomaatide Kool Aasia, regionaalne/riikideülene Stipendiumid Armeenia, Palestiina ja Valgevene diplomaatidele ning diplomaatiliste õppeasutuste tudengitele lühikoolitusteks Eesti Diplomaatide Koolis 2017-2018 86,032.00 Käimasolev
2015 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Diplomaatide Kool Aasia, regionaalne/riikideülene Õppestipendiumid Palestiina Omavalitsuse diplomaatidele ja Kasahstani Avaliku Halduse Akadeemia magistrantidele osalemaks EDK korraldatavatel täiendkoolitustel 36,371.00 Lõppenud
2012 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Diplomaatide Kooli Sihtasutus Afganistan Diplomaatia, rahvusvaheliste suhete ja rahvusvahelise koostöö alane koolitus Afganistani diplomaatidele ja riigiametnikele. 36,669.00 Lõppenud
2011 Välisministeerium Afganistan Tervishoiueksperdi (S. Nemvalts) lähetamine Helmandi provintsi Afganistanis (ISAF) 28,806.00 Lõppenud
2011 Välisministeerium Innovation Democracy Afganistan Kabuli ja Mazari Ülikoolide lõpetajate ettevõtluskoolitus 91,937.00 Käimasolev
2010 Välisministeerium Politsei- ja Piirivalveamet Afganistan Tsiviilpolitseinike lähetamine Afganistani politsei väljaõppekeskusesse rahutagamismissiooni (International Security Assistance Force ISAF) raames 351,514.00 Lõppenud
2017 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Eesti Euroinfo Ühing Afganistan Afgaani üliõpilase Basheer Ahmad Oamrzai õpingute toetamine 8,340.00 Lõppenud
2016 doonorriigi töötajad Välisministeerium doonorriigi valitsus/Välisministeerium Afganistan osalemine EUPOL Afghanistan missioonil 158,815.80 Lõppenud
2010 Sotsiaalministeerium Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus Afganistan Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuses vajalike teenuste osutamine varjupaigamenetluse ajal. 3,887.04 Lõppenud
2016 doonorriigi töötajad Välisministeerium doonorriigi valitsus/Välisministeerium Afganistan osalemine NATO väljaõppemissioonil, ekspertide lähetamine 107,331.69 Lõppenud
2017 doonorriigi töötajad Välisministeerium doonorriigi valitsus/Välisministeerium Afganistan ekspertide lähetamine EL Eriesindaja büroosse Afghanistanis 18,653.91 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3235
Kohustusi kokku: 309,982,677.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 263,276,872.99 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants