est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2012 Välisministeerium MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud AKÜ tegevustoetus 28,760.00 Lõppenud
2008 Välisministeerium Välisministeerium MTÜ Arengukoostöö Ümarlaua tegevustoetus 31,955.80 Lõppenud
2004 Jõhvi Linnavalitsus Jõhvi Linnavalitsus Väikeettevõtluse alane projekt 511.29 Lõppenud
2011 Kaitseministeerium Osalemine Põhjala-Balti initsiatiivi (NBI) Ukraina teavitamisalases (PR) töögrupis 256.00 Käimasolev
2003 Välisministeerium Välispoliitika Instituut Välispoliitika Instituudi projekt "Pihkva oblasti turismisektori eestvedajate koolitusprogramm" 19,173.50 Lõppenud
2011 Välisministeerium MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud MTÜ Arengukoostöö Ümarlaua tegevustoetus 2011 44,738.00 Lõppenud
2011 Keskkonnaministeerium Maailma Meteoroloogia Organisatsioon Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) liikmemaks (4 %) 784.98 Lõppenud
2010 Välisministeerium ÜRO PÕLISRAHVASTE FONDID/ÜRO põlisrahvaste foorumi ÜRO põlisrahvaste foorum 6,391.16 Lõppenud
2012 Välisministeerium Eesti Diplomaatide Kooli Sihtasutus Eesti Idapartnerlus Keskuse tegevustoetus 2012 229,690.00 Lõppenud
2004 Politseiamet Politseiamet Põhjamaade käekirjaekspertide konverents 203.94 Lõppenud
2011 Kaitseministeerium Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Toetus relvajõudude demokraatliku kontrolli keskusele Genfis 5,000.00 Käimasolev
2011 Kaitseministeerium Kagu-Euroopa ümarlaud 855.00 Käimasolev
2003 Keskkonnaministeerium Keskkonnaministeerium Metsanduse alane koolitus Venemaa riigiametnikele 743.61 Lõppenud
2011 Kaitseministeerium Geneva Centre for Security Policy (GCSP) Toetus Genfi julgeolekupoliitika keskusele 10,000.00 Käimasolev
2012 Välisministeerium Eesti Välispoliitika Instituut/Eesti Välispoliitika Instituut Eesti Välispoliitika Instituudi tegevustoetus (31% arenguabi osa) 29,757.60 Lõppenud
2011 Välisministeerium Rahvusvaheline Humanitaarpartnerlus/Sisekaitseakadeemia IHP/ÜRO Hindamis-ja koorineermismeeskonna toetuspersonali kursus. 7,108.24 Käimasolev
2010 Välisministeerium ÜRO PÕLISRAHVASTE FONDID Humanitaarabi eraldised ÜRO põlisrahvaste fondi 6,391.16 Lõppenud
2002 Haridus- ja Teadusministeerium KIE/SRÜ MUU Õppevara välismaa ülikoolidele, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri 2,971.89 Lõppenud
2012 Sotsiaalministeerium Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, liikmemaks/Sotsiaalministeerium Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) liikmemaks 81,160.80 Lõppenud
2004 Tartu Ülikool Tartu Ülikool Stipendium, Tartu Ülikooli bilateraalne leping 8,705.66 Lõppenud
2011 Välisministeerium Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA Eesti ettevõtlikkuse kogemuse jagamine ja ettevõtlusega alustamise toetamine Gruusias 50,586.00 Käimasolev
2004 Haridus- ja Teadusministeerium Haridus- ja Teadusministeerium Õppevara koolidele ja seltsidele 14.25 Lõppenud
2001 Haridus- ja Teadusministeerium Pühapäevakooli toetamine Venemaal 830.85 Lõppenud
2012 Välisministeerium Rahvusvaheline Humanitaarpartnerlus/Päästeamet IHP toetusisikute täiendkoolitus 8,120.00 Lõppenud
2011 Kaitseministeerium Lõuna-Kaukaasia ja Moldova ümarlaud 1,090.00 Käimasolev
Kokku kirjeid: 3291
Kohustusi kokku: 314,037,514.73 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 266,915,763.97 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants