est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2012 Välisministeerium WTO tõhustatud koostööraamistik/WTO tõhustatud koostööraamistik (EIF) WTO tõhustatud koostööraamistiku (Enhanced Intergrated framework for Least Developed Countries- EIF) 2013. aasta tegevuse toetuseks 13,000.00 Lõppenud
2008 Välisministeerium WTO tõhustatud koostööraamistik/WTO tõhustatud koostööraamistik EIF 25,559.00 Lõppenud
2010 Välisministeerium WTO tõhustatud koostööraamistik/WTO tõhustatud koostööraamistik EIF 12,780.00 Lõppenud
2009 Välisministeerium WTO tõhustatud koostööraamistik/WTO tõhustatud koostööraamistik EIF 12,780.00 Lõppenud
2011 Välisministeerium WTO tõhustatud koostööraamistik/WTO tõhustatud koostööraamistik EIF 13,000.00 Lõppenud
2012 Välisministeerium Women's fund in Georgia Gruusia mikrofinantseeringu taotlus „Women’s Rights – Art in Action“. 6,400.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/Society Initiatives Institute Ukraina ELUMUN 2017 12,298.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/Seed Forum Ukraine Foundation Ukraina iHUB Ivano-Frankivsk – Centre for innovation and entrepreneurship 15,000.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Seed Forum Eesti Ukraina Naiste ettevõtlusalane harimine ning naiste toomine ettevõtluse juurde Ukrainas 72,150.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Moldova Moldova perearste toetava e-konsultatsiooni piloteerimine ja rakenduskava koostamine 100,167.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Junior Achievement Eesti Gruusia Ettevõtlusõppe arendamine Gruusia koolisüsteemi loomulikuks osaks 84,421.70 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Innove Ukraina Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Uue Ukraina Kooli kontseptsiooni raames 37,978.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Garage48 Moldova Garage48 arendusnädalavahetuste korraldamine Moldovas noorte aktiivuse tõstmiseks startup kogukonnas 44,280.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Garage48 Valgevene Ettevõtja oskuste arendamine Valgevene noorte seas 21,170.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Eestimaa Looduse Fond Valgevene Eesti ja Valgevene keskkonnaühenduste koostöö märgalade kaitseks. 28,321.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/OÜ MIKSIKE Gruusia Õppiva online kogukonna arendus Miksikese õppekeskkonan baasil ("Miksike Gruusias 2" või "MG2") 49,820.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ ProDia Moldova Ennetustöö arendamine tervishoius 43,779.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Peipsi Koostöö Keskus Gruusia Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis- Temi kogukonna toetuseks 44,580.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Peipsi Koostöö Keskus Valgevene Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis 37,062.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ LOOV EESTI Gruusia Loomeettevõtlust toetavate tugiteenuste piloteerimine ja loomemajanduse alase kommunikatsiooni arendamine Gruusias. 74,910.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) Nigeeria “Nigeeria veemajanduse haridusprojekti (Development and Implementation of the Nigeria Water Education programm) teostatavuse paikvaatlus.”. 15,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Eesti Pagulasabi Ukraina IT-hariduse ja väikeettevõtluse toetamine Ida-Ukrainas 126,222.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Eesti Kriisieksperdid Euroopa, regionaalne/riikideülene Mittetulundusühingu Eesti Kriisieksperdid ja ÜRO humanitaaroperatsioonide koordineerimises osalevate Eesti ekspertide rahvusvahelises humanitaarabi koostöös osalemise võimekuse tagamine ja tõstmine. 10,341.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Eesti Abikeskused Kirgiisi Vabariik Telefonipõhise esmatasandi tervishoiunõustamise ettevalmistamine Kõrgõzstanis 14,990.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Damota Etioopia Puuetega naiste toimetuleku parandamine läbi tööhõive võimaluste loomise 10,220.00 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3291
Kohustusi kokku: 314,037,514.73 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 266,915,763.97 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants