est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2010 Välisministeerium Gruusia IT eksperdi lähetamine Gruusiasse UNDP/keskvalimiskomisjoni (KVK) juurde, eesmärgiga teostada tööde järelvalvet KVK ja ringkondlike valimiskomisjonide vahelise online IT süsteemi hanke koostamisel ja tööde läbiviimisel. 1,103.43 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium Maailma Tervishoiuorganisatsioon - vabatahtlikud annetused ainult Haiti Eraldada 50 000 eurot välisministeeriumi 2016. aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) Haitit tabanud looduskatastroofi tagajärgede leevendamiseks. 50,000.00 Lõppenud
2015 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Peipsi Koostöö Keskus Tadžikistan Kogukonnapõhine naisettevõtlus Tadžikistanis - Lääne-Pamiiri rahvuslike käsitöötoodete arendamine 29,689.00 Lõppenud
2013 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Ukraina Õppestipendium Ukraina tudengile Valeriia Barvinskale õpinguteks magistriõppes semiootikas 2013/2014 ja 2014/2015 õppeaastal. 7,600.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo Süüria Välisministeerium eraldab 140 000 eurot Süüria põgenike olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis OCHA 2017.a. tegevusteks 140,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Valgevene Eesti reformikogemuse ja ekspertiisi vahendamine Euroopa Liiduga seotud reformide elluviimiseks Valgevenes 15,000.00 Käimasolev
2013 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Armeenia Lastele appi - ühendatud teadmised ja parima praktika Armeenia laste kaitseks! 86,299.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/ICC Eesti MTÜ Gruusia Gruusia ettevõtluse arendamise toetamine messipädevuse kujundamise kaudu turismisektoris 11,562.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/Women's Association of Gali Region (WAG) Gruusia “Education and Culture Center – Knowledge and Innovations Café in Gali Region” 15,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Pagulasabi MTÜ Euroopa, regionaalne/riikideülene Eesti Pagulasabi võimekuse tõstmine livelihoods valdkonnas 13,778.00 Lõppenud
2017 muud administratiivkulud Välisministeerium doonorriigi valitsus/Välisministeerium Vähimarenenud riigid muu Arengu- ja humanitaarabi eesmärkide elluviimise halduskulud 2017 1,832,680.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium Muu erasektori asutus (mitte pank)/Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Gruusia Veiste tõuaretus- ja söötmisalaste abinõude rakendamine Georgia piimakarjakasvatuse ettevõtetes 134,672.00 Lõppenud
2013 projektid Välisministeerium doonorriigi valitsus/Vabariigi Presidendi Kantselei Moldova Eesti eurokogemus Moldovas 4,325.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Kaubandus-Tööstuskoda Vähimarenenud riigid muu Majandus- ja ettevõtlussuhete arendamine arenguriikidega 200,000.00 Lõppenud
2011 Välisministeerium Gruusia Punane Rist Gruusia Tetritskaro eakate sotsiaalmaja renoveerimine 5,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium ÜRO Lastefond Ukraina Humanitaarabieraldis ÜRO Lastefondile (UNICEF) sisepõgenike olukorra leevendamiseks Ukrainas. 200,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Ukraina 200 000 eurot ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR) sisepõgenike olukorra leevendamiseks Ukrainas. 200,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/E-Riigi Akadeemia SA multilat. tegevustoetuste kood Uuring infoühiskonna turvalisuse ja e-demokraatia arengutest EL Idapartnerluse riikides 95,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Ukraina Eraldis Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC) humanitaarkriisi leevendamiseks Ukrainas 200,000.00 Käimasolev
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/ÜRO ookeanide ja mereõiguse osakond Vähimarenenud riigid muu 10 000 eurot ÜRO ookeanide ja mereõiguse osakonnale (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, DOALOS) BBNJ Vabatahtliku Usaldusfondi tegevuste toetamiseks. 10,000.00 Lõppenud
2008 Välisministeerium Bosnia ja Hertsegoviina EUPM BiH (politseametnike lähetamine) 111,889.00 Käimasolev
2015 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Gruusia Noorte ettevõtlus- ja investeerimisvõimalused Gruusias (USAID kaasrahastus) 182,047.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool Valgevene Uute tehnoloogiate, sh IKT rakendamine õppekavaarenduses Valgevenes 54,955.00 Käimasolev
2015 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/e-Riigi Akadeemia SA Ukraina E-valitsemise võimekuse kasvatamine Ukrainas (eGCB) - Emerging Donors Challenge Fund (USAID kaasrahastus) 136,500.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo Lähis-Ida, regionaalne/riikideülene 50 000 eurot ÜRO humanitaarasjade koordineerimisbüroole (OCHA) Jordaania, Iisraeli ja Palestiina Omavalitsuse koostööprojektiks, mis keskendub looduskatastroofide ennetamisele 50,000.00 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3235
Kohustusi kokku: 309,982,677.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 263,276,872.99 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants