est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2013 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Ukraina Õppestipendium Ukraina tudengile Valeriia Barvinskale õpinguteks magistriõppes semiootikas 2013/2014 ja 2014/2015 õppeaastal. 7,600.00 Lõppenud
2010 Välisministeerium e-Riigi Akadeemia SA Afganistan Afganistani Islamivabariigi Parlamendi institutsionaalse suutlikkuse ja legitiimsuse tõstmine: parlamendi kahe koja elektroonilise hääletus-, kohaloleku ja sõnavõtusüsteemi arendamine ja juurutamine 32,805.90 Lõppenud
2017 doonorriigi töötajad Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Arstid Aitavad Maailma OÜ Kenya Humanitaarmissioon Hernia 2016-2017 21,080.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium Maailma Tervishoiuorganisatsioon - vabatahtlikud annetused ainult Haiti Eraldada 50 000 eurot välisministeeriumi 2016. aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) Haitit tabanud looduskatastroofi tagajärgede leevendamiseks. 50,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Sisekaitseakadeemia Moldova Moldova päästeteenistujate reageerimis- ja elupäästevõimekuse suurendamine 77,192.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium avaliku sektori asutused Moldova Moldova ravikindlustussüsteemi arengu toetamine 85,750.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Vähimarenenud riigid muu Jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel 50,325.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Juristide Liit Moldova Eesti juristide kogemused õigusteenuste, sh e-õigusteenuste kättesaadavuse tagamisel elanikkonnale. 54,592.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Vähimarenenud riigid muu Jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel 2. 68,528.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Garage48 Ukraina Garage48 Ukraina temaatilised arendusnädalavahetused start-up kogukonna aktiivsuse tõstmiseks 77,240.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Diplomaatide Kooli SA Gruusia Toetus Gruusia välisministeeriumi diplomaatilisele koolituskeskusele 2016-2017 76,630.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Pagulasabi MTÜ Euroopa, regionaalne/riikideülene „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel” 71,910.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/Women's Association of Gali Region (WAG) Gruusia “Education and Culture Center – Knowledge and Innovations Café in Gali Region” 15,000.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-Riigi Akadeemia SA Vähimarenenud riigid muu Tallinna e-valitsemise konverents 2016 24,291.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo Süüria Välisministeerium eraldab 140 000 eurot Süüria põgenike olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis OCHA 2017.a. tegevusteks 140,000.00 Lõppenud
2015 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe stipendiumikohtade taotlus Ukraina,Valgevene, Moldova ja Gruusia kodanikele õpinguteks ingliskeelsetel õppekavadel 53,200.00 Lõppenud
2013 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Armeenia Lastele appi - ühendatud teadmised ja parima praktika Armeenia laste kaitseks! 86,299.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Lähis-Ida, regionaalne/riikideülene Eraldis 75 000 eurot ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR) Süüria põgenike olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis 75,000.00 Lõppenud
2017 muud administratiivkulud Välisministeerium doonorriigi valitsus/Välisministeerium Vähimarenenud riigid muu Arengu- ja humanitaarabi eesmärkide elluviimise halduskulud 2017 1,832,680.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium ÜRO Lastefond Lähis-Ida, regionaalne/riikideülene Eraldis100 000 eurot ÜRO Lastefondile (UNICEF) Süüria põgenike olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis. 100,000.00 Lõppenud
2016 projektid Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo Iraak Eraldis ÜRO humanitaarasjade koordineerimisbüroo (OCHA) Iraagi kontorile 2016.a tegevusteks 75,000.00 Lõppenud
2016 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Arengukoostöö stipendiumid Tartu Ülikooli rahvusvahelisse suveülikooli 2016 programmide tudengitele 18,615.00 Lõppenud
2016 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Ukraina Suvekool Ukraina tudengitele Tartu Ülikoolis „Demokraatia, stabiilsuse ja euroopastumise väljavaated Ukrainas: mida õppida Balti riikide kogemusest?“ 28,455.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA AVATUD EESTI FOND Valgevene Eesti kogemus vaba ajakirjanduse ja küberkaitsega 54,041.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Vähimarenenud riigid muu e-valitsemise tehnoloogiate rakendamise toetamine arenguriikides 250,000.00 Käimasolev
Kokku kirjeid: 3291
Kohustusi kokku: 314,037,514.73 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 266,915,763.97 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants