est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Afganistan Sünnitusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse ning tüdrukute hariduse parandamine Põhja-ja Ida-Afganistanis. 118,479.00 Käimasolev
2016 projektid Välisministeerium Maailma Tervishoiuorganisatsioon - vabatahtlikud annetused ainult Haiti Eraldada 50 000 eurot välisministeeriumi 2016. aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) Haitit tabanud looduskatastroofi tagajärgede leevendamiseks. 50,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Euroopa, regionaalne/riikideülene Idapartnerluse tippkohtumise kõrvalürituste, Ärifoorumi ja Kodanikuühiskonna konverentsi teavituskampaania idapartnerlusriikides (Valgevene, Moldova, Armeenia) 15,000.00 Lõppenud
2013 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Ukraina Õppestipendium Ukraina tudengile Valeriia Barvinskale õpinguteks magistriõppes semiootikas 2013/2014 ja 2014/2015 õppeaastal. 7,600.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Euroopa, regionaalne/riikideülene e-Partnerluse konverents: usaldus e-valitsemise vastu Euroopa Liidu idapartnerluse riikides 37,078.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Euroopa, regionaalne/riikideülene Arengukoostöö ja humanitaarabi teavitusprojekt 14,940.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/Women's Association of Gali Region (WAG) Gruusia “Education and Culture Center – Knowledge and Innovations Café in Gali Region” 15,000.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium Erasektor/OÜ Turundusproff Ukraina Ekspordi valdkonna koolituste läbiviimine algajatele ja edasijõudnud ekspordijuhtidele ja ettevõtjatele Ukrainas 114,060.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Uganda Jätkusuutliku toimetuleku nimel: jätkuprojekt naisettevõtluse edendamiseks Mondo sihtriikides Aafrikas 23,375.75 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/ICC Eesti Gruusia Gruusia turismiettevõtete arendamine rahvusvahelisel müügimessi osalemise toetamise kaudu 14,995.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Etioopia Jätkusuutliku toimetuleku nimel: jätkuprojekt naisettevõtluse edendamiseks Mondo sihtriikides Aafrikas 23,375.75 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Kenya Jätkusuutliku toimetuleku nimel: jätkuprojekt naisettevõtluse edendamiseks Mondo sihtriikides Aafrikas 23,375.75 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Damota Etioopia Puuetega naiste toimetuleku parandamine läbi tööhõive võimaluste loomise 10,220.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Seed Forum Eesti Ukraina Naiste ettevõtlusalane harimine ning naiste toomine ettevõtluse juurde Ukrainas 72,150.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Maaülikool Ukraina Põllumajanduskolledži käivitamine Umanis 99,519.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium Erasektor/SA Estonian Business School Ukraina Ettevõtluse kompetentsikeskuse käivitamine Ternopil Business School's 94,280.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Innove Ukraina Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Uue Ukraina Kooli kontseptsiooni raames 37,978.00 Lõppenud
2010 Välisministeerium Ukraina OSCE valimisvaatlusmissioon Ukrainasse 6,374.68 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Peipsi Koostöö Keskus Valgevene Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis 37,062.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Gruusia Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine. 71,960.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi valitsus/Politsei- ja Piirivalveamet Moldova Moldova politsei võimekuse tõstmine ning liikluskultuuri paranemise toetamine 69,574.38 Kavandatav
2017 projektid Välisministeerium Erasektor/AS Reaalsüsteemid Moldova Moldova Vabariigi piirivalve tugevdamine korruptsiooni ja piiriülese kuritegevuse vältimiseks spetsiaaltarkvara abil. 60,200.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Maaülikool Valgevene Globaalselt ohustatud suur-konnakotka teadmispõhine kaitse Valgevenes 64,380.00 Käimasolev
2013 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Armeenia Lastele appi - ühendatud teadmised ja parima praktika Armeenia laste kaitseks! 86,299.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Junior Achievement Eesti Gruusia Ettevõtlusõppe arendamine Gruusia koolisüsteemi loomulikuks osaks 84,421.70 Käimasolev
Kokku kirjeid: 3227
Kohustusi kokku: 309,678,894.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 262,990,448.96 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants