est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo Vähimarenenud riigid muu Eraldada 20 000 eurot ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskonnale (UNDAC) 2019. aasta tegevuste toetuseks 20,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Maailmapanga Grupp/Maailmapank Vähimarenenud riigid muu Vabatahtlik annetus Maailmapanga usaldusfondi Knowledge for Change Program (KCP) ametliku arenguabi reeglitle vastvate tegevuste toetuseks 30,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindajale 2019.aasta tegevuste toetamiseks. ODA kõlbulikeks tegevusteks. 30,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Lastefond Vähimarenenud riigid muu Vabatahtlik annetus ÜRO tütarlaste hariduse algatusele (UNGEI) 2019. aastaks. 2018.a. ODA-kõlbulikeks tegevusteks. 30,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Euroopa Komisjon Süüria Eraldis Süüria toetusfondi The European Union Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis, „The Madad Fund“ 400,000.00 Lõppenud
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Ameerika Riikide Organisatsioon Ameerika, regionaalne/riikideülene Eraldis 100 000 eurot Ameerika Riikide Organisatsiooni arenguabikõlblike tegevuste toetamiseks 2016. aastal 100,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet, eelarvetoetus ainult Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO Põlisrahvaste Foorumi sihtfondi 2019. a. tegevusteks. ODA kõlblikeks tegevusteks. 10,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet, eelarvetoetus ainult Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO Põlisrahvaste Fondile 2019 a. tegevuste toetamiseks. ODA kõlbulikeks tegevusteks. 20,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO õigusriigi tugevdamise ja seksuaalvägivalla vastase võitluse ekspertide meeskonna 2019. aasta tegevuste toetuseks. ODA-kõlbulikeks tegevusteks. 50,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo Vähimarenenud riigid muu Eraldada 20 000 eurot ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskonnale (UNDAC) 2018. aasta tegevuste toetuseks 20,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Ukraina Humanitaarabieraldis Ukraina sisepõgenike olukorra leevendamiseks 100,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet, eelarvetoetus ainult Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO Põlisrahvaste Fondile 2018 a. tegevuste toetamiseks 17,600.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Euroopa Demokraatiarahastu Vähimarenenud riigid muu Eraldise tegemine Euroopa Demokraatiarahastule 2019. aasta tegevusteks. ODA-kõlbulikeks tegevusteks. 50,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Kõrgeimate audititasutuste rahvusvahelise organisatsiooni arenguüksuse (INOTSAI IDI) multilat. tegevustoetuste kood Eraldis kõrgeimate auditiasutuste rahvusvahelise organisatsiooni arenguüksuse (INTOSAI IDI) tegevuste toetamiseks. 30,000.00 Lõppenud
2011 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, tehniline abi ja erifondid (ODA riigid)/Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo Ukraina Ida-Euroopa Energiaefektiivsuse ja Keskkonnapartnerluse fondi toetus 160,000.00 Lõppenud
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindajale 2017.aasta tegevuste toetamiseks 30,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Arenguprogramm Afganistan Eraldis UNDP (United Nations Development Programme) poolt hallatava LOTFA (Law and Order Trust Fund for Afghanistan) fondi toetuseks 262,054.51 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Maailmapanga Grupp/Maailmapank Afganistan Eraldis Maailmapanga poolt hallatava Afganistani ülesehituse usaldusrahastusse (ARTF) 450,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium rahvusvaheline VVO/Rahvuslik Demokraatia Instituut Vähimarenenud riigid muu Eraldise tegemine Rahvuslikule Demokraatia Instituudile 2018. aastaks. 185,000.00 Lõppenud
2013 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, tehniline abi ja erifondid (ODA riigid) Moldova Ida-Euroopa Energiaefektiivsuse ja Keskkonnapartnerluse fondi toetus (Moldova) 200,000.00 Käimasolev
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/ÜRO inimõiguste ülemvolinik Ukraina Eesti panus Ukraina inimõiguste olukorda jälgivale ÜRO vaatlusmissioonile (United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine/HRMMU) toetuseks 2019 aastal. ODA-kõlbulikeks tegevusteks. 30,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja 2019.a tegevuste toetuseks. ODA-kõlbulikeks tegevusteks. 30,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Kultuuriministeerium ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon/ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon multilat. tegevustoetuste kood Sissemakse UNESCO maailmapärandi fondi 2017 706.20 Lõppenud
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO õigusriigi tugevdamise ja seksuaalvägivalla vastase võitluse ekspertide meeskonna 2017. aasta tegevuste toetuseks 50,000.00 Lõppenud
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja 2017.a tegevuste toetuseks 30,000.00 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3291
Kohustusi kokku: 314,037,514.73 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 266,915,763.97 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants