est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2015 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Euroopa Demokraatiarahastu Vähimarenenud riigid muu Eraldise tegemine Euroopa Demokraatiarahastule 2015. aasta tegevusteks 70,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Lastefond Ukraina Humanitaarabieraldis ÜRO Lastefondile (UNICEF) sisepõgenike olukorra leevendamiseks Ukrainas. 100,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Euroopa Komisjon Aafrika, regionaalne/riikideülene Eraldis Aafrika Usaldusrahastule (EUTF) 1,000,000.00 Käimasolev
2015 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Maamiinide keelustamise konventsioon Vähimarenenud riigid muu Toetus ISU 2015 Ottawa Konventsioonile 5,000.00 Lõppenud
2015 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Ukraina Eraldis rahvusvahelise koostöö raames ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR) sisepõgenike olukorra leevendamiseks Ukrainas 100 000 eurot. 100,000.00 Lõppenud
2014 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Arenguprogramm Vähimarenenud riigid muu ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) toetamine Abhaasia noorte eneseteostusvõimaluste laiendamisel läbi erineva taseme ja fookusega arvutiõppe programmide ja inglise keele õppe pakkumise 125,000.00 Lõppenud
2013 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, tehniline abi ja erifondid (ODA riigid) Moldova Ida-Euroopa Energiaefektiivsuse ja Keskkonnapartnerluse fondi toetus (Moldova) 200,000.00 Käimasolev
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo Vähimarenenud riigid muu Eraldada 20 000 eurot ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskonnale (UNDAC) 2018. aasta tegevuste toetuseks 20,000.00 Lõppenud
2015 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindajale 2015-2016 tegevuste toetamiseks 30,000.00 Lõppenud
2014 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Euroopa Investeerimispank (sh fondid nagu FEMIP, NIF, EPTATF, EU AITF) Euroopa, regionaalne/riikideülene Eraldis EL Naabrusrahastu sihtfondi (NIF) 1,000,000.00 Käimasolev
2015 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Arenguprogramm Afganistan Eraldis UNDP (United Nations Development Programme) poolt hallatava LOFTA (Law and Order Trust Fund for Afghanistan) fondi toetuseks 280,374.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/ÜRO inimõiguste ülemvolinik Ukraina Eesti panus Ukraina inimõiguste olukorda jälgivale ÜRO vaatlusmissioonile (United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine/HRMMU) toetuseks 2018 aastal 30,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet, eelarvetoetus ainult Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO Põlisrahvaste Fondile 2018 a. tegevuste toetamiseks 17,600.00 Lõppenud
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Maailmapanga Grupp/Maailmapank Afganistan Eraldis Maailmapanga poolt hallatava Afganistani ülesehituse usaldusrahastusse (ARTF), haridusele märgistatud makse 200,000.00 Lõppenud
2011 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, tehniline abi ja erifondid (ODA riigid)/Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo Ukraina Ida-Euroopa Energiaefektiivsuse ja Keskkonnapartnerluse fondi toetus 160,000.00 Lõppenud
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja 2017.a tegevuste toetuseks 30,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Ukraina 200 000 eurot ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR) sisepõgenike olukorra leevendamiseks Ukrainas. 200,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Kultuuriministeerium ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon/ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon multilat. tegevustoetuste kood Sissemakse UNESCO maailmapärandi fondi 2017 706.20 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/ÜRO ookeanide ja mereõiguse osakond Vähimarenenud riigid muu 10 000 eurot ÜRO ookeanide ja mereõiguse osakonnale (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, DOALOS) BBNJ Vabatahtliku Usaldusfondi tegevuste toetamiseks. 10,000.00 Lõppenud
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO õigusriigi tugevdamise ja seksuaalvägivalla vastase võitluse ekspertide meeskonna 2017. aasta tegevuste toetuseks 50,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Maailmapanga Grupp/Maailmapank Afganistan Eraldis Maailmapanga poolt hallatava Afganistani ülesehituse usaldusrahastusse (ARTF) 300,000.00 Lõppenud
2017 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Ameerika Riikide Organisatsioon Ameerika, regionaalne/riikideülene Eraldis 100 000 eurot Ameerika Riikide Organisatsiooni arenguabikõlblike tegevuste toetamiseks 2017. aastal 100,000.00 Käimasolev
2016 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO agentuurid, fondid, komisjonid/Laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja Vähimarenenud riigid muu Eraldis laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindajale 2017.aasta tegevuste toetamiseks 30,000.00 Lõppenud
2015 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo Vähimarenenud riigid muu Vabatahtlik toetus ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskonnale (UNDAC) Eesti missiooni arvele 2015. aastaks 50,000.00 Lõppenud
2015 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium Maailmapanga Grupp/Maailmapank Vähimarenenud riigid muu Vabatahtlik annetus Maailmapanga usaldusfondi Knowledge for Change Program tegevuste toetuseks aastatel 2015-2016 436,000.00 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3235
Kohustusi kokku: 309,982,677.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 263,276,872.99 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants