est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2012 Välisministeerium Valgevene Uus Tee MTÜ Valgevene "RU BY CON 2012: Reformi ja moderniseerimise perspektiivid Valgevenes" 6,300.00 Lõppenud
2002 Haridus- ja Teadusministeerium Gruusia Pühapäevakooli toetamine Gruusias 639.12 Lõppenud
2008 Välisministeerium Valgevene OSCE valimisvaatlusmissioon Valgevenesse 2,381.03 Lõppenud
2006 Riigikogu Kantselei Riigikogu Kantselei Aserbaidžaan Kahe inimese lähetus: osalemine Bakuus Aserbaidžaani Parlamendi kutsel konsultatsioonidel põhiseaduse, kultuuri ja hariduse valdkonnas 4,081.65 Lõppenud
2005 Türi Vallavalitsus Türi Vallavalitsus Indoneesia Annetus Kagu-Aasia tsunamiohvritele 421.82 Lõppenud
2005 Siseministeerium Politseiamet ja Sisekaitseakadeemia Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa Politseimissioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegoviinas (kaks politseiametnikku) 77,363.80 Lõppenud
2006 Riigikogu Kantselei Riigikogu Kantselei Moldova Moldova parlamendi asespiikri delegatsiooni külastus 5,645.70 Lõppenud
2010 Välisministeerium Bosnia ja Hertsegoviina OSCE valimisvaatlusmissioon Bosnia ja Hertsegoviinasse 1,517.20 Lõppenud
2007 Sisekaitseakadeemia Sisekaitseakadeemia Gruusia Gruusia patrullpolitseinike koolituskursus 5,422.33 Lõppenud
2006 Riigikontroll Riigikontroll Makedoonia Eesti kogemuse tutvustamine Makedoonia riikliku korruptsioonivastase komisjoni delegatsioonile 191.73 Lõppenud
2004 Tartu Ülikool Tartu Ülikool Läti Tartu Ülikooli stipendium 442.91 Lõppenud
2011 Kaitseministeerium Ukraina Ukraina ümarlaud 690.00 Käimasolev
2007 Välisministeerium Välisministeerium Gruusia Toetus EUSR Gruusiale 16,064.20 Lõppenud
2005 Siseministeerium Kodakondsus- ja Migratsiooniamet Valgevene Riigiametnike delegatsiooni õppevisiit Eestisse 543.25 Lõppenud
2006 Välisministeerium Eesti Diplomaatide Kooli Sihtasutus Gruusia Euroopa Liidu ja NATO teemalised koolituskursused Ukraina, Moldova ja Gruusia diplomaatidele ning riigiametnikele 21,603.50 Käimasolev
2010 Välisministeerium Tallinna Ülikool Gruusia Tbilisi ja Batumi Ülikooli sotsiaalteaduskondade õppekvaliteedi ning õppejõudude õpetamispädevuste tõstmise toetamine ning tulemusliku e-õppe rakendamine 115,361.00 Käimasolev
2005 Siseministeerium Kodakondsus- ja Migratsiooniamet Makedoonia Riigiametnike delegatsiooni õppevisiit Eestisse 271.62 Lõppenud
2010 Välisministeerium Ukraina OSCE valimisvaatlusmissioon Ukrainasse 6,374.68 Lõppenud
2009 Välisministeerium Kosovo EULEX Kosovo 126,058.00 Lõppenud
2011 Välisministeerium Afganistan Tervishoiueksperdi (S. Nemvalts) lähetamine Helmandi provintsi Afganistanis (ISAF) 28,806.00 Lõppenud
2010 Välisministeerium Gruusia EUMM Georgia 40,827.30 Käimasolev
2009 Välisministeerium Moldova OSCE valimisvaatlusmissioon Moldovasse 3,089.74 Lõppenud
2004 Jõhvi Linnavalitsus Jõhvi Linnavalitsus Valgevene Rahvusvähemuste kultuurikoostöö 511.29 Lõppenud
2005 Riigikogu Kantselei Riigikogu Kantselei Ukraina x 4,250.06 Lõppenud
2004 Maksu- ja Tolliamet Maksu- ja Tolliamet Armeenia Armeenia Maksuameti ametnike visiit 129.42 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3227
Kohustusi kokku: 309,678,894.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 262,990,448.96 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants