est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2019 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Gruusia Humanitaarabivabatahtlike lähetamine: väljakutsed ja võimalused 6,594.50 Käimasolev
2019 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Türgi Humanitaarabivabatahtlike lähetamine: väljakutsed ja võimalused 6,594.50 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Ülikool Gruusia DG-pööre: hariduse edendamine Gruusia koolides digi-innovatsiooni kaudu 111,026.00 Käimasolev
2018 multilateraalsete organisatsioonide tegevustoetused Välisministeerium United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East multilat. tegevustoetuste kood Eraldis UNRWA 2019 a. tegevuste toetamiseks 80,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Moldova Moldova kohalike ajakirjanike ametialaste oskuste tugevdamine - jätkukoolitus 15,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Moldova Moldova digitaalühiskonna usaldusväärsuse ja turvalisuse arendamine 150,000.00 Käimasolev
2018 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Tallinna Tehnikaülikooli Tervishoiutehnoloogia rahvusvahelise magistriõppekava stipendiumiprogramm sihtriikide tudengitele 2018-2020 40,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Süüria 50 000 eurot Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC) humanitaarkriisi leevendamiseks Süürias. 50,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Ukraina Häirekeskuse 112 pilootprojekti konsulteerimine Ukrainas 130,090.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Garage48 Sihtasutus Usbekistan Ettevõtluse edendamine läbi arendusnädalavahetuse Usbekistanis 14,970.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Lähis-Ida, regionaalne/riikideülene 75 000 eurot ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR) Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis. 75,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi valitsus/Eesti Vabariigi Maaeluministeerium Moldova Mobiilse põleti seadistamine ja kasutamise koolitus 13,574.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Diplomaatide Kooli SA Ukraina Reformitava Hennadii Udovenko Ukraina Diplomaatilise Akadeemia võimekuse tõstmine 99,068.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Doonorriigi erasektor/OÜ Turundusproff Ukraina Ukraina Ekspordiagentuurile sektoripõhise ekspordikoolituste süsteemi loomine 168,230.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Eesti Pagulasabi Vähimarenenud riigid muu Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike lähetamine (HOPE) 21,593.54 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Vähimarenenud riigid muu Jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel 50,325.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Maailma Toiduabi Programm Lähis-Ida, regionaalne/riikideülene 50 000 eurot ÜRO Maailma Toiduprogrammile (WFP) Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis 50,000.00 Lõppenud
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet, eelarvetoetus ainult Vähimarenenud riigid muu Eraldis ÜRO Põlisrahvaste Foorumi sihtfondi 2019. a. tegevusteks. ODA kõlblikeks tegevusteks. 10,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Vähimarenenud riigid muu Jätkusuutlik areng humanitaarabi vabatahtlike toel 2. 68,528.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Lähis-Ida, regionaalne/riikideülene Haridus ja psühhosotsiaalne tugi Süüria pagulastele Jordaanias, Türgis ja Liibanonis 332,646.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Eesti Pagulasabi Euroopa, regionaalne/riikideülene Eesti Pagulasabi humanitaarabi võimekuse tõstmise jätkuprojekt 18,626.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Gruusia Moodsa andmeanalüütika võimekuse arendamine Gruusias 106,085.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Afganistan Mondo jätkuprojekt naiste ja tüdrukute tervisehariduse edendamiseks Põhja-ja Ida-Afganistanis 90,870.00 Kavandatav
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Sisekaitseakadeemia Moldova Moldova päästeteenistujate reageerimis- ja elupäästevõimekuse suurendamine 77,192.00 Käimasolev
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium muud mitmepoolsed organisatsioonid/Euroopa Komisjon Süüria Eraldis Süüria toetusfondi The European Union Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis, „The Madad Fund“ 400,000.00 Lõppenud
Kokku kirjeid: 3291
Kohustusi kokku: 314,037,514.73 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 266,915,763.97 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants