est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) Gruusia Uuringud reformiprotsesside arengutest idapartnerluse riikides 20,200.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) Gruusia Eesti kogemusel põhinev Rahvusvahelise Avaliku Sektori Raamatupidamise Standardite juurutamine Gruusia kohalikele omavalitsustele 26,170.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Väitlusselts Gruusia Väitlushariduse arendamine Gruusias 27,749.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Diplomaatide Kooli SA Gruusia Gruusia välisministeeriumi diplomaatilise koolituskeskuse arendamine 2018-2020. 105,740.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Gruusia “Eesti ja Gruusia vabaühenduste koostöö, Eesti kogemuse jagamine Adžaaria autonoomses vabariigis laste kaitsel ja naisettevõtluse toetamisel.” 82,178.00 Kavandatav
2018 projektid Välisministeerium Doonorriigi erasektor/EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU Gruusia Veiste söötmis-ja tõuaretusalaste abinõude rakendamine Georgia piimakarjakasvatuse ettevõtetes 135,580.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Gruusia Eesti EL lôimumisega seotud reformikogemuse jagamine Gruusia Imereti regiooniga 15,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ ICC Eesti Gruusia Gruusia ettevõtluse arendamise toetamine turismisektoris rahvusvaheliste messide strateegilise planeerimise pädevuse suurendamise kaudu 44,669.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/JAAN TÕNISSONI INSTITUUT Gruusia Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine 60,614.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ LOOV EESTI Gruusia Loomemajanduse ökosüsteemi arendamine ja veebipõhise inkubatsiooniprogrammi loomine Gruusias. 146,140.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Ülikool Gruusia DG-pööre: hariduse edendamine Gruusia koolides digi-innovatsiooni kaudu 111,026.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/PMC Research Center Gruusia Updating VET in Georgia with Estonian Expertise 14,403.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Gruusia Moodsa andmeanalüütika võimekuse arendamine Gruusias 106,085.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Gruusia Gruusia üldhariduskoolide kaasamine rahvusvahelisse haridusvõrgustiku koostöösse 50,103.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus Gruusia Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 57,500.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/Anti-Violence Network of Georgia (AVNG) Gruusia Gruusia naiste varjupaigas koduvägivalla ohvrite rehabiliteerimistegevuste toetamine 15,000.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/SA Junior Achievement Eesti Gruusia Ettevõtlusõppe arendamine Gruusia koolisüsteemi loomulikuks osaks 84,421.70 Käimasolev
2017 projektid Haridus- ja Teadusministeerium doonorriigi valitsus/Haridus- ja Teadusministeerium Gruusia Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditiosakonna delegatsiooni visiit. 600.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Idapartnerluse Keskus Gruusia Eesti haridusmaastiku reformikogemuse ja ekspertiisi vahendamine Gruusias. 14,985.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/e-Riigi Akadeemia SA Gruusia Avatud valitsemise elluviimine: uued e-valitsemise algatused Kutaisi, Batumi, Akhaltsikhe linnades ja Gruusia Rahandusministeeriumis ning Tervishoiuministeeriumis. (USAID kaasrahastus) 139,379.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/MTÜ Peipsi Koostöö Keskus Gruusia Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis- Temi kogukonna toetuseks 44,580.00 Käimasolev
2017 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/ICC Eesti Gruusia Gruusia turismiettevõtete arendamine rahvusvahelisel müügimessi osalemise toetamise kaudu 14,995.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/NGO ,,Green Borjomi“ Gruusia Developing tourist infrastructure in Tbilisi National Park 14,920.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium VVOd ja tsiviilühiskond/OÜ MIKSIKE Gruusia Õppiva online kogukonna arendus Miksikese õppekeskkonan baasil ("Miksike Gruusias 2" või "MG2") 49,820.00 Lõppenud
2017 projektid Välisministeerium arenguriigi VVO/Women's Association of Gali Region (WAG) Gruusia “Education and Culture Center – Knowledge and Innovations Café in Gali Region” 15,000.00 Lõppenud
Kokku kirjeid: 369
Kohustusi kokku: 10,469,995.24 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 8,434,879.85 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants