est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Päästeamet Euroopa, regionaalne/riikideülene Eesti päästemeeskonna võimekuste tõstmine missioonidel osalemiseks 40,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium ÜRO Lastefond Lähis-Ida, regionaalne/riikideülene Eraldis 75 000 eurot ÜRO Lastefondile (UNICEF) Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis. 75,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Euroopa, regionaalne/riikideülene Eesti Päästemeeskonna meditsiinilise varustuse komplekteerimine 20,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Moldova Harida. Kaasata.Võimustada: Kogukonnaplatvorm korruptsioonivastaseks võitluseks Moldovas . 175,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Eesti Kriisieksperdid Euroopa, regionaalne/riikideülene Mittetulundusühingu Eesti Kriisieksperdid ja ÜRO humanitaaroperatsioonide koordineerimises osalevate Eesti ekspertide rahvusvahelises humanitaarabi koostöös osalemise võimekuse tagamine ja tõstmine 13,566.00 Käimasolev
2018 multilateraalsete organisatsioonide tegevustoetused Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo multilat. tegevustoetuste kood 150 000eurot ÜRO Humanitaarasjade koordineerimisbüroole (OCHA) 2018. aasta tegevuste toetuseks 150,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium avaliku ja erasektori koostöö (PPP)/Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) Euroopa, regionaalne/riikideülene Eraldis 100000 eurot Välisministeeriumi 2018. aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest Euroopa Kestliku Arengu Fondi tagatisfondi investeerimisakna "Digitaalsus arengu heaks" tegevusteks Euroopa Liidu naabruse riikides. 100,000.00 Käimasolev
2018 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Arengukoostöö stipendiumid TÜ rahvusvahelise suveülikooli 2018. a programmide tudengitele 28,250.00 Käimasolev
2018 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut Euroopa, regionaalne/riikideülene Stipendiumid Gruusia, Ukraina, Moldova, Valgevene ja Afganistani üliõpilastele õppimaks Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni juhtimise õppekaval 2018/2019 – 2019/2020 õppeaastatel. 72,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Ukraina Ukraina kutseharidussüsteemi toetamine selle vastavusse viimisel tööturu vajadustega II 51,328.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Gruusia Moodsa andmeanalüütika võimekuse arendamine Gruusias 106,085.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Eesti Pagulasabi Euroopa, regionaalne/riikideülene Eesti Pagulasabi humanitaarabi võimekuse tõstmise jätkuprojekt 18,626.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi valitsus/Eesti Vabariigi Maaeluministeerium Moldova Mobiilse põleti seadistamine ja kasutamise koolitus 13,574.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Valgamaa Arenguagentuur Moldova Nisporeni rajooni maamajanduse mitmekesistamine ja naiste osatähtsuse suurendamine ettevõtluses. 39,145.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Sisekaitseakadeemia Euroopa, regionaalne/riikideülene Rahvusvahelise ÜRO UNDAC ekspertide täiendkoolituskursuse korraldamine 36,740.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Valgevene Demokraatliku ühiskonna arenguprotsesside toetamine tõstes Valgevene kodanikuühenduste tegevusvõimekust ja jätkusuutlikkust IKT lahenduste juurutamise ning Eesti kogemuste vahetamise kaudu. 54,940.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium ÜRO Lastefond Ukraina Humanitaarabieraldis ÜRO Lastefondile (UNICEF) sisepõgenike olukorra leevendamiseks Ukrainas. 200,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Ülikool Gruusia DG-pööre: hariduse edendamine Gruusia koolides digi-innovatsiooni kaudu 111,026.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Eesti Maaülikool Moldova Õpperaamatute sarja Moldova maapiirkonna naisettevõtjatele ja noortele III õpperaamat „Tootearendus ja turundus“ 48,955.00 Käimasolev
2018 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Suvekool „Praktiline robootika koos 3D printimisega“ 20,494.00 Käimasolev
2018 annetused erifondidele ja programmidele, mis tegutsevad multilat. või rahvusvahelise VVO egiidi all Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Ukraina 200 000 eurot ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR) sisepõgenike olukorra leevendamiseks Ukrainas. 200,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Valgevene Naiste ja noorte kaasamine sotsiaalsesse ettevõtlusse Valgevenes sotsiaalsete ettevõtete ühiskondliku mõju kommunikatsiooni abil 65,447.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Ukraina Eraldis Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC) humanitaarkriisi leevendamiseks Ukrainas 200,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Doonorriigi erasektor/Addenda OÜ Valgevene Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides. 60,492.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) Gruusia Uuringud reformiprotsesside arengutest idapartnerluse riikides 20,200.00 Käimasolev
Kokku kirjeid: 3227
Kohustusi kokku: 309,678,894.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 262,990,448.96 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants