est | eng

Eesti arengukoostöö andmebaasSalvesta CSV failina
Aasta Sorteeri kasvavalt Arenguabi liik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Panustaja Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Elluviija Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Sihtriik Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Projekti nimi Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Arvesseminev summa Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tegevuse staadium Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt
2018 projektid Välisministeerium Rahvusvaheline Punase Risti Komitee Süüria 50 000 eurot Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC) humanitaarkriisi leevendamiseks Süürias. 50,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/OSAÜHING SNILLE Moldova EL-i toiduohutuse nõuete ja põhimõtete tutvustamine ning ellurakendamine Moldova piimasektoris 52,430.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud Euroopa, regionaalne/riikideülene Coherent Europe for Sustainable Development: Action for Policies that Will Make a Difference 13,149.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Ukraina Häirekeskuse 112 pilootprojekti konsulteerimine Ukrainas 130,090.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Garage48 Sihtasutus Usbekistan Ettevõtluse edendamine läbi arendusnädalavahetuse Usbekistanis 14,970.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet Lähis-Ida, regionaalne/riikideülene 75 000 eurot ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile (UNHCR) Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis. 75,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Innove Ukraina Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks 118,330.00 Kavandatav
2018 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Tallinna Tehnikaülikooli Tervishoiutehnoloogia rahvusvahelise magistriõppekava stipendiumiprogramm sihtriikide tudengitele 2018-2020 40,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/E-riigi Akadeemia SA Vähimarenenud riigid muu Usaldusväärsete infoühiskondade kujundamine arengumaades 200,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tartu Ülikool Gruusia Moodsa andmeanalüütika võimekuse arendamine Gruusias 106,085.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Cleantech ForEst Usbekistan Taastuvenergia ja rohetehnoloogia alane koostöö eesmärgiga suurendada rohemajandusettevõtete ja jätkusuutlike tehnoloogiate kasutuselevõttu Usbekistanis 14,651.00 Käimasolev
2018 multilateraalsete organisatsioonide tegevustoetused Välisministeerium ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo multilat. tegevustoetuste kood 150 000eurot ÜRO Humanitaarasjade koordineerimisbüroole (OCHA) 2018. aasta tegevuste toetuseks 150,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium Doonorriigi erasektor/Creativity Lab OÜ Moldova Noorte ettevõtluse arendusprogramm DESIGN_YOUR_BUSINESS Moldovas 76,230.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud Euroopa, regionaalne/riikideülene AKÜ kommunikatsioonitöö 2018-2019 30,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Doonorriigi erasektor/OÜ Timecode Ukraina Ukraina konfliktipiirkondada arenguabi viimise mõju dokumenteerimine ja selle põhjal uudisreportaažide tootmine 15,708.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium Doonorriigi erasektor/OÜ Turundusproff Ukraina Ukraina Ekspordiagentuurile sektoripõhise ekspordikoolituste süsteemi loomine 168,230.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Aafrika, regionaalne/riikideülene Aafrika riikides e-valitsemise alase koostöö edendamine 135,008.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/MTÜ Mondo Euroopa, regionaalne/riikideülene KAE kommunikatsioon - MTÜ Mondo kestliku arengu teemalise teavitustöö tugevdamine Eestis 20,038.00 Kavandatav
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Tartu Teaduspark Kirgiisi Vabariik Kõrgõzstani Vabariigi teaduspargi koolitus- ja teavitusprojekt 15,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium avaliku ja erasektori koostöö (PPP)/Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) Euroopa, regionaalne/riikideülene Eraldis 100000 eurot Välisministeeriumi 2018. aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest Euroopa Kestliku Arengu Fondi tagatisfondi investeerimisakna "Digitaalsus arengu heaks" tegevusteks Euroopa Liidu naabruse riikides. 100,000.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Valgevene Demokraatliku ühiskonna arenguprotsesside toetamine tõstes Valgevene kodanikuühenduste tegevusvõimekust ja jätkusuutlikkust IKT lahenduste juurutamise ning Eesti kogemuste vahetamise kaudu. 54,940.00 Käimasolev
2018 projektid Välisministeerium United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Palestiina omavalitsus 200 000 eurot ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) Gaza sektori ja Lääne kalda elanike humanitaarolukorra leevendamiseks. 200,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium tekstiväli Vähimarenenud riigid muu Vabatahtlik annetus assotsiatsiooni Parliamentarians for Global Action (PGA) 2018. aasta kampaania toetuseks 30,000.00 Lõppenud
2018 projektid Välisministeerium doonorriigi VVO/SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Ukraina Ohmatditis e-tervise juurutamise konsulteerimine ning standartsete juhiste koostamine 117,140.00 Käimasolev
2018 stipendiumid/koolitused doonorriigis Välisministeerium Ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või teadusasutused/Tallinna Tehnikaülikool Euroopa, regionaalne/riikideülene Tallinna Tehnikaülikooli E-riigi Tehnoloogiad ja Teenused rahvusvahelise magistriõppekava stipendiumiprogramm sihtriikide tudengitele 2018-2020. 120,000.00 Käimasolev
Kokku kirjeid: 3235
Kohustusi kokku: 309,982,677.48 EUR
Väljamakse(i)d kokku: 263,276,872.99 EUR
<< <  1   2   3   4   5  > >>
arenguabi@mfa.ee | +372 6377 200
All aid is ODA
All aid is grants